Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 31 to 33

Item description

Title Raport polityczno-informacyjny nr 5 Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. 
Alternative title Політично-інформаційний рапорт нр5 Консульства у Київі 
AuthorKonsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. 
Type Dokument; Inne 
Description Odpis raportu dotyczącego realiów politycznych i społecznych panujących na ziemiach ukraińskich na początku lat trzydziestych XX wieku. 
Abstract Do przedstawicielstw Polski i Niemiec rozsyłane są materiały propagandowe dotyczące walki o niepodleglość Ukrainy. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że w obecnej sytuacji są to działania inspirowane przez GPU. Nasila się radziecki terror szczególnie wśród księży katolickich i byłych posiadaczy ziemskich polskiego pochodzenia. W związku z kolektywizacją brakuje żywności. Koloniści-Polacy i Niemcy apelują do Rządu Polskiego o pomoc w reemigracji do ojczyzn. Władze sowieckie planują wdrażać reformy administracji państwowej oraz szkolnictwa zarówno podstawowego jak i wyższego. 
Persons Petlura, Symon; Skoropadski, Pawło;  
Places Berlin; Biała Cerkiew; Dźwinogród (Zwenigród); Habne; Humań; Kijów; Korosteń; Malin; Niemcy; Polska; Russia; Ukraina; Włodzimierz Wołyński; Wołyń; Żytomierz;  
Dates 1930-02-18 
Languages pl 
Date of the item 1930-02-18 

Scans of documents

31
32
33

Click to enlarge