Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 309 to 346

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 3. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.3 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Sowieckiej Ukrainy w świetle prasy emigracyjnej, radzieckiej i zachodniej. 
Abstract W prasie radzieckiej podjęto tematykę zmian administracyjnych na terenie Ukrainy, wyborów do rad wiejskich i działalności polityczno- agitacyjnej w regionach zróżnicowanych etnicznie. Skomentowano również wewnętrzną sytuację w Partii, a także osiągnięcia na polu oświaty i kultury. Sprawnie postępuje proces kolektywizacji, systematycznie redukowany jest obszar własności prywatnej. Rozwija się transport i komunikacja, jednak nadal problem stanowią spóźnienia pociągów. W zestawieniu z rokiem 1929 radykalnie wzrósł budżet Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W kolejnej części komunikatu przedstawiono zapatrywania prasy pro-polskiej, prasy opozycyjnej wobec komunistów, prasy rosyjskiej emigracji i prasy zagranicznej dotyczące kwestii ukraińskiej niepodległości. 
Persons Petlura, Symon; Piłsudski, Józef;  
Places Berlin; Białoruś; Bukowina; Bułgaria; Charków; China; Czechosłowacja; Don; Europa; Francja; Gruzja; Istambuł; Jugosławia; Kaukaz; Kijów; Kubań; Litwa; Lwów; Madera; Małopolska; Moskwa; Niemcy; Paryż; Polska; Połtawa; Portugalia; Rosja; Rumunia; Russia; Sicz Zaporoska; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Ukraina; Warszawa; Wilno; Winnica; Wołga; Zagłębie Donieckie; Zaporoże; Zborów;  
Dates 1330-12-09; 1930-12-05; 1930-12-07; 1930-12-10; 1930-12-12; 1930-12-13; 1930-12-14; 1930-12-16; 1930-12-17; 1930-12-18; 1930-12-19; 1930-12-21; 1930-12-22; 1930-12-24; 1930-12-25; 1930-12-26; 1930-12-28; 1930-12-30; 1930-12-31; 1931-01-01; 1931-01-02; 1931-01-04; 1931-01-05; 1931-01-06; 1931-02-07; 1931-06-01; 1931-12-09 
Languages pl 
Date of the item 1931-02-07 

Scans of documents

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

Click to enlarge