Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 80 to 81

Item description

Title Raport dot. działalności i założeń ideologicznych "Spółki Wyzwolenia Ukrainy" 
Alternative title Рапорт відносно діяльності і ідеологічних закладань Спілки Визволення України 
Type Inne 
Description Raport opisujący działalność zlikwidowanej organizacji. 
Abstract Treść deklaracji "Spółki Wyzwolenia Ukrainy". Założenia: odnowienie ładu kapitalistycznego, działania kontrrewolucyjne przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, utworzenie państwa burżuazyjnego zależnego od jednego z państw kapitalistycznych. Narzędziami wdrożenia tej idei była organizacja konrrewolucyjna, agitacja, akty zbrojne. Grupę tę zlikwidowano, członków postawiono przed sądem. 
Persons Piłsudski, Józef; Skoropadski, Pawło; Wrangel, Piotr;  
Places Ukraina;  
Dates 1929-12-07 
Languages ua 
Date of the item 1929-12-07 

Scans of documents

80
81

Click to enlarge