Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 47 to 52

Item description

Title Ukraińska Nacjonalna Rada za kordonem. 
Alternative title Українська Національна рада за кордоном 
AuthorPoselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze. 
Type Dokument 
Description Pismo Poselstwa Rzeczpospoliej Polskiej w Pradze prezentujące działalność przywódców Ukraińskiej Nacjonalnej Rady za kordonem. 
Abstract Jednym z przywódców Ukraińskiej Nacjonalnej Rady jest awanturnik Tawr Melentowicz, a działalność całego kierownictwa rzuca się cieniem na organizację. Jednym z założeń jest utworzenie ukraińskiego rządu emigracyjnego. Czynione są zabiegi w celu uzyskania poparcia na arenie międzynarodowej. Działacze Rady wykazali się sprytem w walce z emigracyjną konkurencją (eserami), nie zaprzestają też poszukiwać protektorów zarówno w instytucjach religijnych jak i organizacjach politycznych. W całej Europie funkcjonują uzurpatorzy roszczący sobie prawa do reprezentowania Ukraińców jako narodu. Niektórzy z nich inspirowani są przez siły zewnętrzne, w przypadku Ukraińskiej Rady Nacjonalnej najprawdopodobniej są to bolszewicy. 
Persons Hindenburg, Paul von;  
Places Besarabia; Bukowina; Bułgaria; Czechosłowacja; Dobrudża; Galicja; Kijów; Litwa; Lwów; Niemcy; Polska; Praga; Rosja; Russia; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina; Waszyngton, D.C.; Węgry; Wiedeń; Włochy;  
Languages pl 

Scans of documents

47
48
49
50
51
52

Click to enlarge