Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 397 to 444

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 5. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.5 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Sowieckiej Ukrainy w świetle prasy emigracyjnej, radzieckiej i zachodniej. 
Abstract W prasie sowieckiej przybiera na sile antypolska propaganda. Wciąż aktualny jest temat wyborów do rad miejskiech. Analizowany jest na łamach prasy zarówno ich wynik jak i frekwencja. Poruszane są również tematy związane z sytuacją wewnętrzną Ukraińskiej Partii Komunistycznej oraz obchodami święta Armii Czerwonej. Nadal na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej występują problemy natury gospodarczej. Dotykają strategicznych obszarów dla funkcjonowania państwa. Na niskim poziomie utrzymuje się wydobycie węgla. Jak we wcześniejszych raportach nadal szwankuje transport kolejowy. Również w rolnictwie plony są dalekie od założeń. Komunikat uzupełniają komentarze dotyczące życia ukraińskiej emigracji i na temat obecności kwestii ukraińskich na arenie międzynarodowej. 
Persons Piłsudski, Józef; Sławek, Walery; Zaleski, August;  
Places Anglia; Berdyczów; Białoruś; Brno; Bukowina; Charków; Dniepropietrowsk; Donieck; Francja; Illinois; Jasynuwata; Jugosławia; Kercz; Kijów; Litwa; Lyon; Madera; Mariupol; Mołdawia; Morawy; Moskwa; Niemcy; Podiebrady; Polska; Portugalia; Rumunia; Russia; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Ukraina; Ural; Warszawa; Winnica; Winnipeg; Zagłębie Donieckie; Żytomierz;  
Dates 1391-01-25; 1931-01-15; 1931-01-27; 1931-02-01; 1931-02-03; 1931-02-06; 1931-02-08; 1931-02-10; 1931-02-11; 1931-02-12; 1931-02-13; 1931-02-14; 1931-02-15; 1931-02-16; 1931-02-17; 1931-02-18; 1931-02-19; 1931-02-20; 1931-02-21; 1931-02-23; 1931-02-25; 1931-02-26; 1931-02-28; 1931-03-02; 1931-03-04; 1931-03-31 
Languages pl 
Date of the item 1931-03-31 

Scans of documents

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

Click to enlarge