Powrót

Kolekcja: Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET- powstanie ekspozytury ESTEZET w Nowym Jorku uzgodnione zostało w sierpniu 1941 r. kiedy to podpisana została również wstępna umowa na temat współpraca wywiadowczej pomiędzy służbami polskimi i amerykańskimi. Placówka działała pod przykrywką w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Swoim zasięgiem obejmowała: Stany Zjednoczone, Kanadę, Brazylię, Argentynę, Chile, Paragwaj, Urugwaj, a także Peru oraz Boliwię. Głównymi zadaniami placówki były: obserwacja sytuacji wojskowej i politycznej krajów obu Ameryk, stanu i rozwoju Polonii, agitacji i penetracji komunizmu ze specjalnym uwzględnieniem jego stosunku do Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spraw polskich, a także stanu, rozwoju i postawy towarzystw ukraińskich oraz analiza prasy mniejszościowej (polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, litewskiej i żydowskiej). 
Zawartość kolekcjiakta organizaycjne, materiały dotyczące działalności wywiadu polskiego na terenie Ameryki Północnej i Południowej, współpracy z Anglikami i Amerykanami, kartoteki osobowe, dzienniki korespondencji. 
UwagiPrzedstawiamy pierwsze 6 jednostek archiwalnych zespołu - dalsze części są w opracowaniu.  
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 5; metry bieżące: 0.15 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek