Powrót

Kolekcja: Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET- powstanie ekspozytury ESTEZET w Nowym Jorku uzgodnione zostało w sierpniu 1941 r. kiedy to podpisana została również wstępna umowa na temat współpraca wywiadowczej pomiędzy służbami polskimi i amerykańskimi. Placówka działała pod przykrywką w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Swoim zasięgiem obejmowała: Stany Zjednoczone, Kanadę, Brazylię, Argentynę, Chile, Paragwaj, Urugwaj, a także Peru oraz Boliwię. Głównymi zadaniami placówki były: obserwacja sytuacji wojskowej i politycznej krajów obu Ameryk, stanu i rozwoju Polonii, agitacji i penetracji komunizmu ze specjalnym uwzględnieniem jego stosunku do Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spraw polskich, a także stanu, rozwoju i postawy towarzystw ukraińskich oraz analiza prasy mniejszościowej (polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, litewskiej i żydowskiej). 
Zawartość kolekcjiakta organizaycjne, materiały dotyczące działalności wywiadu polskiego na terenie Ameryki Północnej i Południowej, współpracy z Anglikami i Amerykanami, kartoteki osobowe, dzienniki korespondencji. 
UwagiPrzedstawiamy pierwsze 6 jednostek archiwalnych zespołu - dalsze części są w opracowaniu.  
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 5; metry bieżące: 0.15 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1T: 701/111/1Instrukcje organizacyjne1942 - 1943pol.
2T: 701/111/2Raporty organizacyjne Ekspozytury1941 - 1945pol.
3T: 701/111/3Raporty organizacyjne placówek1942 - 1945pol.
4T: 701/111/4Różne /pisma i zarządzenia/1942 - 1945pol.
5T: 701/111/5Akta zlikwidowanych placówek i referatów1942 - 1944pol.
6T: 701/111/16Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnejpolski, angielski
7T: 701/111/17Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnejpolski, angielski, niemiecki, francuski
8T: 701/111/18Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom Ipol.
9T: 701/111/19Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka Ipolski, niemiecki
10T: 701/111/20Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka IIpolski, angielski
11T: 701/111/21Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka IIIpolski, angielski
12T: 701/111/22Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom Ipolski, angielski
13T: 701/111/23Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom IIpol.