Powrót

Kolekcja: Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET- powstanie ekspozytury ESTEZET w Nowym Jorku uzgodnione zostało w sierpniu 1941 r. kiedy to podpisana została również wstępna umowa na temat współpraca wywiadowczej pomiędzy służbami polskimi i amerykańskimi. Placówka działała pod przykrywką w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Swoim zasięgiem obejmowała: Stany Zjednoczone, Kanadę, Brazylię, Argentynę, Chile, Paragwaj, Urugwaj, a także Peru oraz Boliwię. Głównymi zadaniami placówki były: obserwacja sytuacji wojskowej i politycznej krajów obu Ameryk, stanu i rozwoju Polonii, agitacji i penetracji komunizmu ze specjalnym uwzględnieniem jego stosunku do Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spraw polskich, a także stanu, rozwoju i postawy towarzystw ukraińskich oraz analiza prasy mniejszościowej (polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, litewskiej i żydowskiej). 
Zawartość kolekcjiakta organizaycjne, materiały dotyczące działalności wywiadu polskiego na terenie Ameryki Północnej i Południowej, współpracy z Anglikami i Amerykanami, kartoteki osobowe, dzienniki korespondencji. 
UwagiPrzedstawiamy pierwsze 6 jednostek archiwalnych zespołu - dalsze części są w opracowaniu.  
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 5; metry bieżące: 0.15 

Wyszukaj w kolekcji

Osoby Miejsca
Fragment tekstu:     Typ:     Język:
Data początkowa: Data końcowa: ? Szukaj

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/111/1 Instrukcje organizacyjne 1942 - 1943 pol.
2 701/111/2 Raporty organizacyjne Ekspozytury 1941 - 1945 pol.
3 701/111/3 Raporty organizacyjne placówek 1942 - 1945 pol.
4 701/111/4 Różne /pisma i zarządzenia/ 1942 - 1945 pol.
5 701/111/5 Akta zlikwidowanych placówek i referatów 1942 - 1944 pol.
6 701/111/16 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski
7 701/111/17 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej polski, angielski, niemiecki, francuski
8 701/111/18 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I pol.
9 701/111/19 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I polski, niemiecki
10 701/111/20 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II polski, angielski
11 701/111/21 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III polski, angielski
12 701/111/22 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I polski, angielski
13 701/111/23 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II pol.