Powrót

Kolekcja: Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiDokumenty kancelarii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza datowane od listopada 1918 roku do grudnia 1922 roku. 
Zawartość kolekcjiakta w układzie rzeczowo- chronologicznym w podziale na kilka grup: Grupa I: Sprawy wojskowe (sygn. 1-13), Grupa II.A: Czechosłowacja (sygn. 14), Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa (sygn. 15-26), Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało (sygn. 27-45), Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry (sygn. 46-53), Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja (sygn. 54-61), Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne (sygn. 62-83), Różne (sygn. 84-105). Zespół zmikrofilmowany. 
UwagiPrzedstawiamy część archiwów Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza: 70 jednostek o objętości ok 30 tysięcy stron.

Archiwum zostało zdigitalizowane w latach 2012-2016 dzięki pracy wolontariuszy i pracowników Instytutu. Granty na udostępnienie zbiorów online przekazały następujace instytucje: Senat RP poprzez Fundację Semper Polonia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poprzez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego. W 2015 roku projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich wkład pracy, indywidualnym darczyńcom za ich hojne darowizny i Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej za wkład rzeczowy w wyposażenie serwerowni.  
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 105; metry bieżące: 6.02 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/2/1 Listopad- grudzień 1918 1918 - 1918 pol.
2 701/2/2 Grudzień 1918- styczeń 1919 1918 - 1919 pol.
3 701/2/3 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
4 701/2/4 Kwiecień- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
5 701/2/5 Lipiec- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
6 701/2/6 Listopad 1919- styczeń 1920 1919 - 1920 pol.
7 701/2/7 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
8 701/2/8 Kwiecień- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
9 701/2/9 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
10 701/2/10 Sierpień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
11 701/2/11 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
12 701/2/12 Listopad 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
13 701/2/13 Kwiecień- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
14 701/2/14 Styczeń- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
15 701/2/15 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
16 701/2/16 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
17 701/2/17 Czerwiec- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
18 701/2/18 Lipiec- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
19 701/2/19 Sierpień- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
20 701/2/20 Wrzesień- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
21 701/2/21 Styczeń- luty 1920 1920 - 1920 pol.
22 701/2/22 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
23 701/2/23 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
24 701/2/24 Kwiecień- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
25 701/2/25 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
26 701/2/26 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
27 701/2/27 Sierpień- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
28 701/2/28 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
29 701/2/29 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
30 701/2/30 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
31 701/2/31 Listopad 1920 1920 - 1920 pol.
32 701/2/32 Listopad- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
33 701/2/33 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
34 701/2/34 Styczeń 1921 1921 - 1921 pol.
35 701/2/35 Luty- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
36 701/2/36 Marzec- kwiecień 1921 1921 - 1921 pol.
37 701/2/37 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
38 701/2/38 Kwiecień- czerwiec 1921 1921 - 1921 pol.
39 701/2/39 Lipiec- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
40 701/2/40 Wrzesień- październik 1921 1921 - 1921 pol.
41 701/2/41 Październik- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
42 701/2/42 Grudzień 1921- luty 1922 1921 - 1922 pol.
43 701/2/43 Luty- kwiecień 1922 1922 - 1922 pol.
44 701/2/44 Kwiecień- sierpień 1922 1922 - 1922 pol.
45 701/2/45 Sierpień- październik 1922 1922 - 1922 pol.
46 701/2/46 Styczeń- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
47 701/2/47 Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
48 701/2/48 Grudzień 1919- marzec 1920 1919 - 1920 pol.
49 701/2/49 Marzec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
50 701/2/50 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
51 701/2/51 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
52 701/2/52 Kwiecień- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
53 701/2/53 Maj 1921- grudzień 1922 1921 - 1922 pol.
54 701/2/54 Styczeń- marzec 1919 1919 - 1919 pol.
55 701/2/55 Marzec- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
56 701/2/56 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
57 701/2/57 Czerwiec- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
58 701/2/58 Styczeń- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
59 701/2/59 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
60 701/2/60 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
61 701/2/61 Październik 1920- grudzień 1922 1920 - 1922 pol.
62 701/2/62 Styczeń- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
63 701/2/63 Wrzesień- październik 1919 1919 - 1919 pol.
64 701/2/64 Październik- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
65 701/2/65 Listopad 1919- luty 1920 1919 - 1920 pol.
66 701/2/66 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
67 701/2/67 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
68 701/2/68 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
69 701/2/69 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
70 701/2/70 Lipiec- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
71 701/2/71 Wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
72 701/2/72 Wrzesień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
73 701/2/73 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
74 701/2/74 Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 1919 - 1920 pol.
75 701/2/75 Luty- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
76 701/2/76 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
77 701/2/77 Styczeń- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
78 701/2/78 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
79 701/2/79 Marzec- maj 1921 1921 - 1921 pol.
80 701/2/80 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
81 701/2/81 Czerwiec- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
82 701/2/82 Sierpień- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
83 701/2/83 Styczeń- listopad 1922 1922 - 1922 pol.
84 701/2/84 Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
85 701/2/85 Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
86 701/2/86 Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. 1919 - 1920 pol.
87 701/2/87 Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919 1918 - 1919 pol.
88 701/2/88 Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
89 701/2/89 Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 1919 - 1920 pol.
90 701/2/90 Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 1919 - 1920 pol.
91 701/2/91 Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 1921 1921 - 1921 pol.
92 701/2/92 Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
93 701/2/93 Organizacja i mobilizacja armii (1921) 1921 - 1921 pol.
94 701/2/94 Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) 1921 - 1921 pol.
95 701/2/95 Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie 1920 - 1920 pol.
96 701/2/96 Stosunki polsko- sowieckie 1919-1920 1919 - 1920 pol.
97 701/2/97 Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920 1919 - 1920 pol.
98 701/2/98 Odpisy aktów operacyjnych. 1918-1920 1918 - 1920 pol.
99 701/2/99 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
100 701/2/100 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
101 701/2/101 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
102 701/2/102 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
103 701/2/103 Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 1919 - 1922 pol.
104 701/2/104 Sejm 1919-1920 1919 - 1920 pol.
105 701/2/105 Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. 1919 - 1919 pol.