Powrót

Kolekcja: Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiTadeusz Rozwadowski (1866-1928). Generał. Podczas I wojny światowej początkowo w armii austriackiej, współpracował z polskim ruchem niepodleglościowym. Organizator Sztabu Generalnego Wojska Polskiego- szef Sztabu Generalnego WP od 22 lipca 1920 r. do 2 kwietnia 1921 r. W okresie 1921-1926 generalny inspektor kawalerii. Dowódca sił rządowych podczas wypadków majowych w 1926 r. Od 1927 r. przeniesiony w stan spoczynku. 
Zawartość kolekcjikorespondencja Tadeusza Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem, dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, depesze z rokowań w Rydze, rozkazy dot. wojny 1920 r., meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii. Zespół zmikrofilmowany. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 4; metry bieżące: 0.25 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek