Powrót

Kolekcja: Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiTadeusz Rozwadowski (1866-1928). Generał. Podczas I wojny światowej początkowo w armii austriackiej, współpracował z polskim ruchem niepodleglościowym. Organizator Sztabu Generalnego Wojska Polskiego- szef Sztabu Generalnego WP od 22 lipca 1920 r. do 2 kwietnia 1921 r. W okresie 1921-1926 generalny inspektor kawalerii. Dowódca sił rządowych podczas wypadków majowych w 1926 r. Od 1927 r. przeniesiony w stan spoczynku. 
Zawartość kolekcjikorespondencja Tadeusza Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem, dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, depesze z rokowań w Rydze, rozkazy dot. wojny 1920 r., meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii. Zespół zmikrofilmowany. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 4; metry bieżące: 0.25 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1T: 701/3/1Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie1920 - 1921pol.
2T: 701/3/2Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze1920 - 1921pol.
3T: 701/3/3Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela1920 - 1921pol.
4T: 701/3/4Rozkaz operacyjny numer 10 000 odnośnie bitwy warszawskiej z dnia 10 sierpnia 1920 pisany ręka generała Rozwadowskiego z podpisami wszystkich dowódców.1920 - 1920