Powrót

Kolekcja: Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Zawartość kolekcjiakta Oficerskiego Trybunału Orzekającego, dokumentacja Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, Sądu Honorowego dla Generałów i Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zespół w części zmikrofilmowany. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 5; metry bieżące: 0 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek