Back

Fonds: Archiwum Waleriana Płatonowa

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionWalerian Płatonow (1809-1893). Generał Walerian Płatonowicz Płatonow, syn Płatona Zubowa- faworyta carycy Katrzyny II, był członkiem Rady Państwa w Petersburgu, a następnie ministrem i sekretarzem stanu do spraw Królestwa Polskiego (1859-1864). Otrzymał majorat w lubelskiem (majątek w Biłgoraju)i ożenił się z Polką Teodorą z Nowakowskich Drzewiecką. W latach 80- tych na skutek konfliktów z księciem Michałem Gorczakowem opuścił Rosję i osiadł na stałe w Paryżu, gdzie ozenił się ponownie, tym razem z Francuzką. 
Fonds contentsRękopisy i druki materiałów archiwalnych dotyczących różnych aspektów polityki rosyjskiej w Królestwie Polskim wraz z korespondencją w języku rosyjskim, polskim i francuskim. Zespół zmikrofilmowany. Szczegółowy spis dokumentów znajdujących się w Archiwum Waleriana Płatonowa zostałogłoszony drukiem przez Jerzego Gołosa w j. polskim i angielskim: J. Gołos, Polonica w Archiwum Waleriana Płatonowa w: Archeion, t. LXI (1974), s. 199-216 oraz J. Gołos, The Platonov Papers In The Józef Piłsudski Institute of America w: The Polish Review, vol. XXV (1980) No. 2, p. 56-70. 
Other datanumber of folders 20; linear meters 0.4 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/84/1Dossier 1; raporty, wykazy i rachunki dotyczące przychodów i rozchodów z gospodarki rolnej i przemysłowej (tartaku, cegielni, gorzelni i browaru) majątku Teodorowo w biłgorajskiem (lubelskie) sporządzone przez administratora Adama Borkowskiego1858 - 1865pol.
2T: 701/84/2Dossier 2; m.in: Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie oczynszowania włościan, Memoriał Siergieja Szipowa dla cara Aleksandra II O suszczestwiennych priczinach poslednich wołnienji w Carstwie Polskom1861 - 1861polski, rosyjski
3T: 701/84/3Dossier 3; m.in: intercyza przedślubna Seweryna Wężyka i Teodory Drzewieckiej (pasierbicy W. Płatonowa), wypis z Księgi Metryk Ślubnych kościoła parafialnego horodeckiego dla Waleriana Płatonowa i Teodory z Nowakowskich Drzewieckiej, zapiski Płatonowa1825 - 1879polski, rosyjski
4T: 701/84/4Dossier 4-5; m.in: "Obzor wyborow w Carstwie Polskom", nominacja W. Płatonowa na rzeczywistego radcę stanu, wypisy z księgi urodzeń dla Apolonii i Teodory Drzewieckiej, plenipotencja zarządu i administracji dóbr Biłgoraj wydana przez W. Płatonowa żonie1818 - 1861polski, rosyjski
5T: 701/84/5Dossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji1856 - 1862rosyjski, polski, francuski
6T: 701/84/6Dossier 9; m.in: uwagi do projektu prawa o powszechnym nauczaniu w j. polskim, rosyjskim i francuskim, przemówienie hr. Andrzeja Zamoyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego w tłumaczeniu na j. Rosyjski1861 - 1862rosyjski, polski, francuski
7T: 701/84/7Dossier 10-11; m.in: korespondencja A. Adlerberga, D. Błudowa, Gorczakowa, P. Muchanowa, Tymowskiego, P. Wałujewa do W. Płatonowa, raport do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie Tabeli prestacyjnej miasta Biłgoraja1860 - 1865rosyjski, polski, francuski
8T: 701/84/8Dokumenty wyłączone z dossier 6-8, 10-11m.in.: pismo Wielopolskiego do Gorczakowa, Odezwa Naczelnika Langiewicza wzywająca do Powstania, odezwa Rządu Narodowego w sprawie uwłaszczenia włościan, Odezwa Komitetu Centralnego Narodowego z 5 marca 1863 r.1856 - 1863rosyjski, polski, francuski