Powrót

Kolekcja: Rząd Polski na Emigracji

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiRząd Polski na Emigracji (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie) powołany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza 1 października 1939 r. we Francji, po tym jak władze RP, które 17 września 1939 r. opuściły Polskę, zostały internowane w Rumunii. Jego utworzenie zapewniło prawno-międzynarodową ciągłość państwa polskiego. Po utworzeniu w czerwcu 1945 r. Tymczasowego Rządu Jeności Narodowej, Rząd Polski na Emigracji kontynuował nadal działalność uznawany przez środowiska polskiego uchodźstwa politycznego w Wielkiej Brytanii, Polonię w wielu krajach (głównie Kongres Polonii Amerykańskiej) i niektóre państwa. Zakończył działalnośc w 1991 r. po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności i po wybraniu w grudniu 1990 r. Lecha Wałęsy na urząd prezydenta RP. 
Zawartość kolekcjiOrędzia i przemówienia prezydentów Rządu RP: Ignacego Mościckiego, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego, premiera Stanisława Mikołajczyka, oświadczenie Rządu RP w związku z aresztowaniem "16-stu", komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej zawierające odezwy i oświadczenia Rządu RP, przemówienia i orędzia kolejnych prezydentów RP, premierów i ministrów, materiały Rządu RP zawierające plany pomocy gospodarczej i odbudowy Kraju. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 20; metry bieżące: 0.47 

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/9/1 Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego 1939 - 1939 polski, angielski
2 701/9/2 Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9 1940 - 1940 pol.
3 701/9/3 Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej 1941 - 1943 pol.
4 701/9/4 Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942 1942 - 1942 pol.
5 701/9/5 Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju 1943 - 1943 polski, angielski
6 701/9/6 Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944 1944 - 1944 polski, angielski
7 701/9/7 Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu" 1945 - 1945 polski, angielski
8 701/9/8 Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 1945 1946 - 1946 polski, angielski
9 701/9/9 Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction 1947 - 1947 polski, angielski
10 701/9/10 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe 1948 - 1952 polski, angielski
11 701/9/11 Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP 1953 - 1955 polski, angielski
12 701/9/12 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1956 - 1964 polski, angielski
13 701/9/13 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1968 - 1986 polski, angielski
14 701/9/14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945 1943 - 1948 polski, angielski
15 701/9/15 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR 1944 - 1945 polski, angielski
16 701/9/16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy 1944 - 1944 polski, angielski
17 701/9/17 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce 1943 - 1943 polski, angielski
18 701/9/18 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland 1945 - 1945 ang.
19 701/9/19 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki 1944 - 1945 polski, angielski
20 701/9/20 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy 1944 - 1945 polski, angielski