Back

Fonds: Rząd Polski na Emigracji

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionRząd Polski na Emigracji (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie) powołany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza 1 października 1939 r. we Francji, po tym jak władze RP, które 17 września 1939 r. opuściły Polskę, zostały internowane w Rumunii. Jego utworzenie zapewniło prawno-międzynarodową ciągłość państwa polskiego. Po utworzeniu w czerwcu 1945 r. Tymczasowego Rządu Jeności Narodowej, Rząd Polski na Emigracji kontynuował nadal działalność uznawany przez środowiska polskiego uchodźstwa politycznego w Wielkiej Brytanii, Polonię w wielu krajach (głównie Kongres Polonii Amerykańskiej) i niektóre państwa. Zakończył działalnośc w 1991 r. po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności i po wybraniu w grudniu 1990 r. Lecha Wałęsy na urząd prezydenta RP. 
Fonds contentsOrędzia i przemówienia prezydentów Rządu RP: Ignacego Mościckiego, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego, premiera Stanisława Mikołajczyka, oświadczenie Rządu RP w związku z aresztowaniem "16-stu", komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej zawierające odezwy i oświadczenia Rządu RP, przemówienia i orędzia kolejnych prezydentów RP, premierów i ministrów, materiały Rządu RP zawierające plany pomocy gospodarczej i odbudowy Kraju. 
Other datanumber of folders 20; linear meters 0.47 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/9/1Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego1939 - 1939polski, angielski
2T: 701/9/2Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 91940 - 1940pol.
3T: 701/9/3Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej1941 - 1943pol.
4T: 701/9/4Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 19421942 - 1942pol.
5T: 701/9/5Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju1943 - 1943polski, angielski
6T: 701/9/6Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.19441944 - 1944polski, angielski
7T: 701/9/7Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu"1945 - 1945polski, angielski
8T: 701/9/8Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 19451946 - 1946polski, angielski
9T: 701/9/9Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction1947 - 1947polski, angielski
10T: 701/9/10Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe1948 - 1952polski, angielski
11T: 701/9/11Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP1953 - 1955polski, angielski
12T: 701/9/12Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów1956 - 1964polski, angielski
13T: 701/9/13Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów1968 - 1986polski, angielski
14T: 701/9/14Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-19451943 - 1948polski, angielski
15T: 701/9/15Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR1944 - 1945polski, angielski
16T: 701/9/16Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy1944 - 1944polski, angielski
17T: 701/9/17Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce1943 - 1943polski, angielski
18T: 701/9/18Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland1945 - 1945ang.
19T: 701/9/19Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki1944 - 1945polski, angielski
20T: 701/9/20Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy1944 - 1945polski, angielski