Back

Fonds: Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionUkraińska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w sojuszu z Rzeczpospolitą.
Українська Військова Місія у Польщі утворена в 1919році у Варшаві для координації военного зусилляУНР у союзі з Речіпосполітою 
Fonds contentsrozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, dokumentacja Sekcji Wojskowej i Komisji Likwidacyjnej Misji, akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej, komunikaty informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół zmikrofilmowany.
Прикази Української Військової Місії.Кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.документація Військової Секції та Комісії Ліквідаційної Місії.акти I-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР.інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу і Міністерства Внутрішних Справ. 
Other datanumber of folders 5; linear meters 0.25 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/7/1Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня1919 - 1920ukraiński, polski
2T: 701/7/2Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції1919 - 1920ukraiński, polski
3T: 701/7/3Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення1920 - 1921ukraiński, polski
4T: 701/7/4Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР1927 - 1929ukraiński, polski
5T: 701/7/5Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ1929 - 1932pol.