Back

Folder: 701/11/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
Folder titleAkta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa
Folder descriptionpolski, hiszpański
Dates 1920 - 1924

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/11/3

No. Title Page from Page to
1 Okładka teczki 1 1
2 Spis spraw oraz depesza o wyjeździe posła Czesława Pruszyńskiego 2 3
3 Pismo w sprawie złożenia wyliczenia z zaliczki 4 4
4 Pismo w sprawie złożenia wyliczenia z zaliczki 5 5
5 Pismo przewodnie do zestawienia kosztów podróży posła Czesława Pruszyńskiego 6 6
6 Pismo przewodnie dotyczące przesyłki protokołu o przejęciu Poselstwa 7 7
7 Pismo przewodnie dotyczące wysyłki pieniędzy z zaliczki 8 8
8 Odpowiedź na pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii w sprawie przyznania medalu 9 9
9 Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii w sprawie przyznania medalu 10 10
10 Podziękowanie za pozdrowienia 11 11
11 Podziękowanie za powitanie 12 13
12 Powitanie Posła Pruszyńskiego przez Bolesława Węclewskiego 14 14
13 Odpowiedź posła Pruszyńskiego na list z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 15 15
14 Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii w sprawie przesłania wycinka prasowego 16 16
15 Wycinek prasowy dotyczący powitania polskiego Posła 17 17
16 Podziękowanie za powitanie Posła 18 19
17 Wzór pisma do różnych ambasadorów 20 20
18 Pismo do redakcji "Imparcial" 21 22
19 Zawiadomienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii o przyjeździe posła Pruszyńskiego 23 25
20 Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii na pismo Poselstwa 622/22 26 26
21 Telegram zawiadamiający o przybyciu posła Pruszyńskiego wraz z małżonką 27 27
22 Zawiadomienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii o przyjeździe posła Pruszyńskiego 28 28
23 Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji Czesława Pruszyńskiego 29 29
24 Telegram do konsula w Kurytybie 30 31
25 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie agrément dla posła Czesłąwa Pruszyńskiego 32 33
26 Telegram o udzieleniu agrément 34 34
27 Pismo do Władysława Mazurkiewicza w sprawie nominacji Czesława Pruszyńskiego 35 35
28 Spis spraw 36 36
29 Potwierdzenie odbioru pieniędzy 37 37
30 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 38 39
31 Telegram dotyczący zaliczki 40 41
32 Pismo przewodnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wysyłki pokwitowania sumy 42 42
33 Pismo do All America Cables Inc. 43 43
34 Pismo do Poselstwa Polskiego w sprawie telegramu 44 44
35 Telegram Wandy Reychman 45 45
36 Prośba do Poselstwa R.P. 47 47
37 Pismo do Posła R.P. w Rio de Janeiro 48 48
38 Odwołanie wicekonsula Kazimierza Reychmana 49 50
39 Memorandum 51 52
40 Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Brazylii 53 53
41 Pismo do Kazimierza Reychmana 54 54
42 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 55 55
43 Pismo przewodnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 56 56
44 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 57 57
45 Pismo w sprawie budżetu konsulatu 58 59
46 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 60 60
47 Pismo do Poselstwa Polskiego w sprawie Kazimierza Reychmana 61 61
48 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 62 62
49 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 63 63
50 Pismo do Poslestwa R.P. wraz z wyciągiem z "Gazety Porannej" 64 64
51 Pismo przewodnie do odpisu pism Towarzystwa "Polonia" skierowane do Władysława Mazurkiewicza 65 65
52 Pismo przewodnie 66 66
53 Skarga na Kazimierza Reychmana - odpisy dokumentów 67 79
54 W sprawie zażalenia Towarzystwa "Polonia" na pana Reychmana 80 84
55 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 85 85
56 w sprawie funduszu instalacyjnego 86 87
57 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji Kazimierza Reychmana 88 89
58 Prośba o opinię 90 90
59 W sprawie rachunku podróży pana Kazimierza Reychmana 91 94
60 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 95 95
61 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 96 97
62 Pismo do dra. Henrique de Saules, szefa protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 98 98
63 Pismo do Kazimierza Reychmana 99 99
64 Pismo do dra. Henrique de Saules, szefa protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 100 100
65 Rękopis telegramu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 101 103
66 Odpowiedź na telegram szyfrowany 104 104
67 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 105 106
68 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 107 107
69 Pismo do francuskiego Ministerstwa Wojny 108 109
70 Pismo do Ministerstwa Spraw Wojskowych Wydziału Personalnego 110 112
71 Odpis Rozkazu pułkowego No. 67 113 113
72 Kopia nadania la Croix de Guerre 114 114
73 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sekcja Finansowa 115 116
74 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 117 117
75 Pismo do Konsulatu Polskiego w Buenos Aires 118 119
76 Zestawienie kosztów podróży Kazimierza Reychmana 120 120
77 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wyjaśnienia kosztów podróży 121 122
78 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 123 123
79 Pismo do Kazimierza Reychmana powierzające kierownictwo oddziałem konsularnym przy poselstwie w Rio 124 127
80 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 128 130
81 Protokół przejęcia kierownictwa oddziału konsularnego przy Poselstwie Polskiem w Rio de Janeiro 131 131
82 Protokół przejęcia kierownictwa oddziału konsularnego przy Poselstwie Polskim w Rio de Janeiro 132 132
83 Protokół przejęcia kierownicta oddziału konsularnego przy Poselstwie Polskim w Rio de Janeiro 133 133
84 Pismo do Kazimierza Reychmana powierzające kierownictwo oddziałem konsularnym przy poselstwie w Rio-dublet 134 135
85 Telegram do ministra Ksawerego Orłowskiego 136 137
86 Telegram do Mieczysława Z. Babińskiego 138 139
87 Telegram do Ignacego Popiel-Szmidta 140 141
88 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 142 143
89 Telegram do Mieczysława Z. Babińskiego 144 145
90 Prośba do Konsulatu R.P. o sporządzenie tłumaczenia na język portugalski świadectw urodzenia i chrztu 146 150
91 Pismo do chargé d'affaires Kazimierza Reychmana 151 151
92 Pismo do chargé d'affaires Kazimierza Reychmana 152 154
93 Pismo do Alberto Justo da Silva, administratora Casa de Saude Dr. Eiras 155 155
94 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 156 156
95 Pismo do Inspektora Celnego 157 157
96 Spis pism 158 158
97 Telegram i spis pism 159 160
98 Kopia telegramu do Mazurkiewicza 161 161
99 Kopia telegramu do Mazurkiewicza 161 161
100 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 162 162
101 Telegram do Józefa Włodka 163 163
102 Telegram do Józefa Włodka 164 164
103 Telegram do konsulatu w Buenos Aires 165 165
104 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 166 166
105 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 167 167
106 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Osobowego 168 168
107 Pismo do Józefa Włodka, konsula R.P. w Buenos Aires 169 169
108 Pismo do Józefa Włodka 170 170
109 Pismo przewodnie do pisma do Józefa Włodka w sprawie dodatku drożyźnianego 171 171
110 Telegram do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 172 172
111 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 173 173
112 Telegram do Józefa Włodka 174 174
113 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Osobowego 175 175
114 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 176 176
115 Pismo do Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 179 179
116 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 180 181
117 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 182 183
118 Pismo do Józefa Włodka, konsula R.P. w Buenos Aires 184 185
119 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 186 186
120 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 187 187
121 Rękopis telegramu do Józefa Włodka i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 188 188
122 Rękopis telegramu do Józefa Włodka 191 192
123 Rękopis telegramu do Józefa Włodka 198 199
124 Rękopis telegramu do konsulatu w Buenos Aires 200 200
125 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 201 201
126 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 202 202
127 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 203 203
128 Rękopis telegramu 204 204
129 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 205 206
130 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych 207 208
131 Notatka prawdopodobnie do Karola Bertoniego 209 210
132 Pismo do Towarzystwa Prawniczego w Warszawie oraz spis pism 211 212
133 Zaproszenie Władysława Mazurkiewicza do udziału w konferencji 213 214
134 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 215 215
135 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 216 216
136 Świadectwo rejestracji pisma 217 217
137 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 218 218
138 Kopia pisma do Ksawerego Orłowskiego 219 219
139 Pisma do Ksawerego Orłowskiego 220 220
140 Pismo do konsulatu R.P. w Trieście 221 224
141 Pismo do kancelarii Poselstwa w Rio 225 225
142 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Osobowego 226 226
143 Odpis pisma do Władysława Mazurkiewicza 227 227
144 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 228 228
145 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 229 229
146 Podziękowania za powitania przesłane Ministrowi Spraw Zagranicznych Brazylii, ambasadorom Stanów Zjednoczonych i Portugalii oraz nuncjuszowi apostolskiemu 230 230
147 Podziękowania za powitanie przesłane Ministrowi Spraw Zagranicznych Brazylii i ambasadorowi Wielkiej Brytanii 231 231
148 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 232 233
149 Telegram do Poselstwa Polskiego w Rio 234 235
150 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 236 236
151 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 237 237
152 Pismo do Ministrów Spraw Zagranicznych Urugwaju, Paragwaju i Chile 238 238
153 Nota do szefa protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii Henrique de Saules 239 240
154 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 241 242
155 Spis pism dotyczących Ignacego Popiel-Szmidta i hrabiego Ksawerego Orłowskiego 243 244
156 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 245 247
157 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 248 249
158 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 250 250
159 Pobory sekretarza poselstwa Dra. Szmidta-Popiela 251 251
160 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 252 252
161 Kopie rachunków podróży z Warszawy do Rio de Janeiro 253 255
162 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 256 256
163 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 257 258
164 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 259 259
165 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 260 260
166 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 261 261
167 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 262 262
168 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 263 264
169 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 265 266
170 Pismo do Ignacego Popiel-Szmidta 267 268
171 Pismo do hrabiego Ksawerego Orłowskiego, Ministra R.P. w Brazylii 269 270
172 Odpis pisma do Ignacego Popiel-Szmidta 271 271
173 Pisma do Ignacego Popiel-Szmidta 272 275
174 Pobory sekretarza poselstwa Dra. Szmidta-Popiela 276 276
175 Pismo do Ignacego Popiel-Szmidta 277 279
176 Pismo do Ignacego Popiel-Szmidta 280 285
177 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 286 286
178 Notatka dotycząca czasu pracy i wynagrodzenia prawdopodobnie Ignacego Popiel-Szmidta 287 287
179 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 288 288
180 Pismo do Józefa Kossowskiego 289 290
181 Pismo do Ignacego Popiel-Szmidta 291 291
182 Pismo do Józefa Kossowskiego 292 294
183 Rękopis telegramu do hrabiego Ksawerego Orłowskiego 295 296
184 Rękopis telegramu 297 298
185 Telegram do Ignacego Popiel-Szmidta 299 300
186 Telegram do Ignacego Popiel-Szmidta 301 301
187 Telegramy do Ksawerego Orłowskiego 302 305
188 Telegram do Rodrigo Octavio Itamarty 306 306
189 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 307 307
190 Telegram prawdopodobnie do Kawerego Orłowskiego 308 309
191 Notatka - prawdopodonie rękopis telegramu do Poselstwa Polskiego w Rio 310 310
192 Rękopis telegramu prawdopodobnie do Poselstwa Poslskiego w Rio 311 311
193 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 312 312
194 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 313 314
195 Pismo do Ignacego Popiel-Szmidta 315 315
196 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 316 316
197 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 317 317
198 List 318 319
199 Spis pism dotyczących Ksawerego Orłowskiego 320 320
200 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 321 322
201 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 323 323
202 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 324 324
203 Pismo przewodnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 325 325
204 Pismo do Władysława Mazurkiewicza 326 326
205 Pismo przewodnie do listu odwołującego posła F.K. Orłowskiego 327 327
206 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 328 328
207 Kopie listów do prezydentów Paragwaju, Chile i Urugwaju 329 334
208 Pismo do konsula K. Głuchowskiego 335 335
209 Pismo do Henrique de Saules, szefa protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 336 336
210 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 337 337
211 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 338 338
212 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 339 340
213 Pismo do sekretarza głównego XX Kongresu Międzynarodowego Amerykanistów 341 343
214 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 344 344
215 Pismo do Józefa Włodka, konsula R.P. w Buenos Aires 345 346
216 Rękopis telegramu do Poselstwa Polskiego w Brazylii 347 348
217 Rękopis telegramu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 349 350
218 Pismo do prawnika Francisco A. Gastelu 351 352
219 Pismo do Kazimierza Reychmana 353 353
220 Pismo do Konsulatu Generalnego R.P. w Buenos Aires 354 355
221 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 356 357
222 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 358 358
223 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 359 360
224 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 361 361
225 Odpis pisma przewodniego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 362 362
226 Odpis listu do Ksawerego Orłowskiego 363 363
227 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 364 365
228 Pismo do Ksawerego Orłowskiego 366 366
229 Odpis pisma Poselstwa Polskiego w Rumunii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 367 367
230 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 368 368
231 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 369 369
232 Rękopis telegramu do Ministersta Spraw Zagranicznych w Warszawie 370 370
233 Rękopis dwóch telegramów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 371 372
234 Rękopis telegramu do Karola Bertoniego 371 372
235 Rękopis telegramu do Eustachego Sapiehy 373 374
236 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 375 375
237 Telegram do Poselstwa Polskiego w Brazylii 376 377
238 Telegram do Ksawerego Orłowskiego 378 378
239 Pismo przewodnie pisma Poselstwa Polskiego w Bukareszcie do Ksawerego Orłowskiego 379 379
240 Odpis pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 380 380
241 Pismo do Kazimierza Reychmana 381 382
242 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 383 383
243 Karta uczestnika w Kongresie Międzynarodowym Amerykanistów 384 384