Powrót

Teczka: 701/1/106

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaArchiwum Józefa Piłsudskiego
Tytuł teczkiOdznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów
Opis teczki1936 1938; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Daty 1936 - 1938

Wyszukaj w teczce

Osoba::
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701/1/106

Lp. Tytuł Strona pocz. Strona końc.
1 Ewidencja odznaczonych odznaką Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 1 44
2 Ex Libris GISZ 45 45
3 List w sprawie przekazania akt zlikwidowanej Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ 46 49
4 Rozkaz Wewnętrzny nr 26 GISZ 50 52
5 Rozkaz Wewnętrzny nr 8 53 54
6 Rozkaz Wewnętrzny nr 68 Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 55 57
7 Rozkaz Wewnętrzny Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 58 58
8 Rozkaz Wewnętrzny nr 30 59 60
9 Rozkaz Wewnętrzny nr 39 61 65
10 Rozkaz Wewnętrzny nr 34 66 66
11 Rozkaz Wewnętrzny nr 24 67 69
12 Rozkaz Wewnętrzny nr 23 70 70
13 Odznaka Pamiąkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 71 77
14 Prośba o przyjęcie Odznaki 78 80
15 Lista nr 1 Generałów posiadających warunki do otrzymania Odznaki Pamiątkowej GISZ 81 87
16 Nadanie Odznaki Pamiątkowej GISZ oficerom 88 114
17 Dodatkowa lista oficerów kandydatów do Odznaki Pamiątkowej GISZ 115 127
18 Rtm. w st. spocz. Wrześniowski Leon pozbawienie prawa do posiadania odznaki GISZ 128 132
19 Wyjazd gen. E. Śmigłego Rydza z rezwizytą do Paryża 133 142
20 Rtm. w st. spocz. Wrześniowski Leon pozbawienie prawa do posiadania odznaki 143 143
21 Sprawozdanie Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ 144 148
22 Księga Odznaki Pamiątkowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 149 167
23 Księga Imienna nadanych Odznak Pamiątkowych GISZ 168 193
24 Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ 194 204
25 Odznaka Pamiątkowa GISZ - lista proponowanych PP Oficerów 205 220
26 Odznaka Pamiątkowa GISZ - listy dodatkowych oficerów 221 231
27 Prośby w sprawie nadania Odznaki Pamiątkowej GISZ 232 236
28 Wykazy kar oficerów piechoty, kawalerii, artylerii, żandarmerii, samochodowych, 237 245
29 Oficerowie komisja fortyfikacyjna 246 246
30 Lista Dodatkowa 247 248
31 Odznaka Pamiątkowa GISZ - wyjaśnienia 249 258
32 Wydanie Odznaki Pamiątkowej GISZ 259 266
33 Regulamin Odznaki Pamiątkowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 267 271
34 List dotyczący wydania odznaki Pamiątkowej GISZ 267 268
35 Wyciąg z rozkazu wewnętrznego 23 272 273
36 Lista zdyskwalifikowanych 274 275
37 Dokumenty dotyczące kontaktów handlowych z firmą grawerską 276 283
38 Lista oficerów zdyskwalifikowanych w myśl pnktu 4 Regulaminu Odznaki Pamiątkowej GISZ 284 299
39 Lista oficerów zdyskwalifikowanych w myśl pnktu 4 Regulaminu Odznaki Pamiątkowej GISZ 300 310
40 Odznaka Pamiątkowa GISZ 311 312
41 Odznaka Pamiątkkowa GISZ 313 315
42 Lista 'Wątpliwych" do Pamiątkowej Odznaki GISZ 316 321
43 Wydanie bezpłatnych Odznak Pamiątkowych GISZ 322 329
44 Wydanie bezpłatnej Odznaki Pamiątkowej GISZ 330 333
45 List z podziękowaniem dla S. Chrostowskiego 334 335
46 Przyznanie bezpłatnej Pamiątkowej Odznaki GISZ 336 338
47 List w sprawie przyznania Pamiątkowej Odznaki GISZ 339 341
48 Upoważanienia w sprawie wydania Odznaki Pamiątkowej GISZ 342 343
49 Pisemne oświadczenia 343 343
50 Sprawa mjr. dypl. Jana Schaittera 344 350
51 Korespondencja do gen. Janusza Gąsiorowskiego 351 363
52 Korespondencja w sprawie Odznaki Pamiątkowej GISZ 364 369
53 Korespondencja z Muzeum J. Piłsudskiego w Belwederze 370 371
54 Korespondencja dotycząca Odznaki Pamiątkowej GISZ 372 380
55 Upoważnienia 381 384
56 Korespondencja w sprawie Odznaki Pamiątkowej GISZ 385 400
57 Potwierdzenia otrzymania Odznaki Pamiątkowej GISZ 401 408
58 Do Pan płk. dypl. Machnowskiego 409 410
59 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 411 418
60 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 419 422
61 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 423 431
62 Pan Adjutant Szefa Biura Inspekcji Generalnego Insp. Sił Zbrojnych 432 437
63 Wykaz imienny oficerów, którzy byli przydzieleni do GISZ w czasie od 6 sierpnia 1926 do 12 maja 1935 438 451