Powrót

Teczka: 701/1/55

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaArchiwum Józefa Piłsudskiego
Tytuł teczkiListy Wacława Studnickiego z Paryża
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Daty 1904 - 1904

Wyszukaj w teczce

Osoba::
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701/1/55

Lp. Tytuł Strona pocz. Strona końc.
1 Hanniball 1904. 1 1
2 List Wacława Studnickiego do Zarządu Zagranicznego P.P.S. 2 5
3 List Wacława Studnickiego 6 17
4 List Wacława Studnickiego 18 25
5 List Wacława Studnickiego do kolegów i do "Jowisza" 26 27
6 List Wacława Studnickiego 28 33
7 Notatka Wacława Studnickiego dla Ito. 34 35
8 List Stunickiego do towarzyszy 36 38
9 Fragment listu Wacława Studnickiego do Leona Wasilewskiego 39 40
10 List Wacława Studnickiego 41 42
11 List Wacława Studnickiego do towarzyszy 43 45
12 List Wacława Studnickiego do Witolda 46 49
13 List Wacława Studnickiego do Witolda Jodko-Narkiewicza 50 53
14 List Wacława Studnickiego do Witolda Jodko-Narkiewicza 54 57
15 List Wacława Studnickiego 58 61
16 List Wacława Studnickiego 62 67
17 List Wacława Studnickiego 68 73
18 List Wacława Studnickiego 74 77
19 List H.N. do Studniskiego 78 80
20 List Wacława Studnickiego do Witolda Jodko-Markiewicza 81 82
21 List Wacława Studnickiego 83 86
22 List Wacława Studnickiego 87 90
23 Krótkie charakterystyki osób 91 93
24 List Wacława Studnickiego do Kaniowskiego. 94 95
25 List Wacława Studnickiego do Witolda Jodko-Markiewicza 96 98
26 List Wacława Studnickiego do Witolda Jodko-Markiewicza 99 103
27 Depesza do Kaniowskiego 104 104
28 List Wacława Studnickiego 105 108
29 List Wacława Studnickiego 109 111
30 List Wacława Studnickiego 112 123
31 List Wacława Studnickiego 124 127
32 List Wacława Studnickiego 128 133
33 List Wacława Studnickiego 134 137