Back

Folder: 701/84/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Waleriana Płatonowa
Folder titleDossier 2; m.in: Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie oczynszowania włościan, Memoriał Siergieja Szipowa dla cara Aleksandra II O suszczestwiennych priczinach poslednich wołnienji w Carstwie Polskom
Folder description1861 1861; akta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis; polski, rosyjski
Dates 1861 - 1861

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/84/2