Back

Folder: 701/12/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1958 1958; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1958 - 1958

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/5

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 1. "Kościół w Polsce"; Opinia Watykanu o sytuacji międzynarodowej; 500-lecie urodzin św. Kazimierza 1 3
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. Watykan a Gromyko; List kardynała prymasa Polski do biskupa Piotra Theasa, biskupa Tarbes i Lourdes; "Avvocati del progresismo"; Pobyt biskupa Karola Pękali 4 5
3 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3. "Annuario Pontificio" na 1958; Publiczne ogłoszenie o zarządzie kościelnym Ziem Odzyskanych; Napięcie pomiędzy rządem z Bonn a Watykanem?; Statystyka Kościoła katolickiego /w granicach Polski "ludowej"/ 6 9
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. Zgon ks. biskupa Sobalkowskiego; "Atttività della Santa Sede", Odczyt ambasadora Wł. D' Ormesson; 500-letnia rocznica urodzin św. Kazimierza; Odczyt prof. Alessandrini 10 11
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 6. Dodatek do "Annuario Pontificio" 1958; Sprawa biskupa Prato; Sprawa pogrzebu w Żurominie; Analogia Prato-Żuromin 12 14
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7. Wobec odwołanego obchodu rocznicy koronacji papieża; Jubileusz ks. arcybiskupa Józefa Gawliny; Jeszcze o wyroku florenckim 15 17
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 8. 25-lecie Episkopatu J.E. ks. arcybiskupa Józefa Gawliny 18 19
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Przemówienie papieża z dnia 23 marca 1958 roku do przedstawicieli prowincji Marchi /ustęp końcowy/; Kościół a patriotyzm; Echa życzeń Korpusu Dyplomatycznego dla Ojca św.; Pomoc dla Polski; Wobec stanu 20 23
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 12. 3 maja w Rzymie; "Wracam z Polski"; Nauka społeczno-ekonomiczna Kościoła; Rzekoma alternatywa; Miarodajna ocena położenia Kościoła w Polsce; Zgon Konsula Generalnego Tadeusza Wierusz-Kowalskiego" 29 32
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 13. 12 maja w Rzymie; Rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino; Kazanie ks. prałata Meysztowicza wygłoszone po mszy św. na Monte Cassino w dniu 18 maja 1958; Polska kaplica przy grobie św. Piotra 33 36
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 14. Ocena wyborów włoskich; Zgon kardynała Stritcha 37 38
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 15. Imieniny papieża; Poświęcenie kaplicy polskiej w Bazylice Watykańskiej; Przyjęcie w ambasadzie 39 40
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. Echa uroczystości poświęcenia kaplicy polskiej w Watykanie; "Biały konsystorz"; Reakcja Watykanu; Watykan a sytuacja powyborcza we Włoszech; Pielgrzymka 200 tyś. dziewcząt na Jasną Górę 41 42
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 17. Kościół Powszechny wobec ucisku Kościoła w Polsce; Kaplica polska w Watykanie zaczyna spełniać swoją rolę 43 44
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Solidarność z prześladowanymi katolikami podkreślona przez Stolicę Apostolską i przez Międzynarodowe Związki Robotnicze CISL 45 45
16 Sprostowanie "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie" 46 46
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 19. "Fucilazioni a Budapest"; Kardynał Agagianian nowym proprefektem Kongregacji "De propaganda fide"; Owacja dla Polski w auli Uniwersytetu Angelicum; Odczyt prof. Haleckiego w Polskim Instytucie Historyc 47 48
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 21. Nowa encyklika; Watykan a kryzys na Bliskim Wschodzie; "Osservatore Romano" a najazd na klasztor jasnogórski 49 51
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. "Res venit ad triares"; Mieszanie pojęć; Przemoc cenzury; Zmiany personalne 52 54
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. Watykan a najazd na Częstochowę; Wszechwładza cenzury 55 56
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 24. Encyklika o Chinach; Pielgrzymki w Częstochowie; Obraz jasnogórski w Walencji; Wotywa polska w kościele św. Piotra; Ślubowanie jasnogórskie w Rzymie; "Podręcznik światowego komunizmu"; Polonia-Russia; 57 59
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 25. Zestawiamy fakty; Stanowisko "Osservatore Romano"; Powrót ks. arcybiskupa Gawliny do Rzymu; Rozmowy ambasadora Papée z mgr. Baldellim; Wycieczki z Polski w Rzymie 60 62
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Zdrowie Ojca św.; Po referendum we Francji; Obchody 500-lecia urodzin św. Kazimierza w Rzymie 63 64
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Zgon papieża; Pius XII; Przyszły papież 65 69
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 28. Uroczystości pogrzebowe; Konklawe; Przyjazd kardynała prymasa Polski; Zgon kardynała Celso Costantini'ego 70 72
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 32. Przemówienie Ojca św.; Prace papieża; Z pobytu ks. prymasa Polski w Rzymie; Obchody 11 listopada w Rzymie; Śmierć ks. prałata Bolesława Szkiłądzia; Za duszę śp. ambasadora Lipskiego 81 82
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Orędzie pasterskie kardynała prymasa; Kazanie ks. prymasa w kościele św. Stanisława; Skazanie księdza; Z prasy krajowej 83 85
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 34. Uzupełnienie św. Kolegium 86 87
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. Kazanie J.E. ks. prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, wygłoszone w dniu 16.11.1958 w kościele św. Stanisława w Rzymie 88 93
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 36. Audiencja kleru polskiego u Jana XXIII; Artykuł "Osservatore della Domenica" o Berlinie; Zebranie Polskiego Instytutu Historycznego; Pogłoski prasowe 94 95
31 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 37. Dementi "Osservatore Romano"; Wrażenia z wyborów francuskich we Włoszech 96 97
32 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 38. Konsystorz; Wizyty ambasadorów RP u kardynałów 98 98
33 Informazioni Dalla Polonia no 1. Relazione sulla situazione generale della Polonia 99 103
34 Informazioni Dalla Polonia nr 2. Un comunicato dell 'Episcopato polacco; Situazione interna in Polonia; La situazione economica della Polonia; Comunismo e anticomunismo 104 106
35 Informazioni Dalla Polonia no 3. Il cardinale Wyszyński a Roma?; False notizie sul cardinale primate di Polonia ed il comunismo; Linguaggio di Mosca; La celebrazione del "Millennio" della Polonia 107 109
36 Informazioni Dalla Polonia nr 4. Chiesa e stato in Polonia; Il cardinale primate di Polonia critica il regime; Imposta d'entrata sugli aiuti americani per la Polonia; Un discorso di S.E. Mons. Kominek; Pellegrinaggio dei scrittori cattolici polacchi 110 112
37 Informazioni Dalla Polonia nr 5. L'invasione del regime comunista a Jasna Góra; "Dualismo giuridico"; Nomine di vescovi in Polonia 113 114
38 Appendice. Aspetto legale degli avvenimenti di Częstochowa 115 115
39 Informazioni Dalla Polonia nr 6. Conferenza dei vescovi di Polonia; Causa ed effetto; Insegnamento religioso; Dalla stampa del regime di Gomułka; Estremismo assolutista; I socialisti polacchi e il sacrilegio di Częstochowa; Giubileo dell 'Universita Catto 116 118