Back

Folder: 701/2/102

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleAkta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/102

No. Title Page from Page to
1 Okładka teki 102 oznaczonej wcześniej jako 107 i strony informujące o jej zawartości 0 2
2 Okładka zbioru oznaczonego jako VI zawierającego mapy i sprawozdania z polskich operacji wojennych prowadzonych przeciwko bolszewikom 3 3
3 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny z okolic Ostrołęki 4 4
4 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny z okolic Ostrołęki 5 5
5 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny 6 6
6 Wojna polsko-bolszewicka; Szkic sytuacyjny okolic Ostrołęki 7 7
7 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny 8 8
8 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny okolic Łomży 9 9
9 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny okolic Łomży 10 10
10 Wojna polsko-bolszewicka; Szkic sytuacyjny 11 11
11 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny okolic Wyszkowa 11 11
12 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny okolic Tłuszcza 13 13
13 Szkic sytuacyjny z dn. 21.VIII.1920 14 14
14 Szkic sytuacyjny z dn.23.VIII.1920 15 15
15 Szkic sytuacyjny z dn. 20.VIII.1920 16 16
16 Szkic sytuacyjny z dn. 20.VIII. 1920 17 17
17 Sprawowzdania z polskich operacji wojennych przeciw bolszewikom nacierającym na Polskę 18 74
18 Dokumenty dotyczące udziału Armii Północnej w wojnie polsko-bolszewickiej w okresie od 20 lipca do 26 sierpnia 1920 roku 75 145
19 Szkic sytuacyjny wojsk wokół Warszawy 81 81
20 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny z dn. 22.VII.1920 112 113
21 Wojna polsko-bolszewicka; szkic sytuacyjny z dn. 16.VII.1920 114 114
22 Szkic sytuacyjny z dn. 24.VII.1920 117 117
23 Szkic sytuacyjny na linii Łuck-Brześć Litewski 118 118
24 Opis do szkiców sytuacyjnych z dnia 28.VII.1920 119 120
25 Szkic sytuacyjny z dn. 28.VII.1920 121 121
26 Szkic sytuacyjny z dn. 25.VII.1920 122 122
27 Szkic sytuacyjny z dn. 1.VIII.1920 123 123
28 Szkic sytuacyjny z dn. 3.VIII.1920 124 125
29 Szkic sytuacyjny z dn. 5.VIII.1920 126 126
30 Sytuacja z dn.6.VIII.1920 127 128
31 Szkic sytuacyjny z dn. 8.VIII.1920 129 129
32 Szkic sytuacyjny z dn. 12.VIII.1920 130 132
33 Szkic sytuacyjny z dn. 13.VIII.1920 133 133
34 Szkic sytuacyjny z dn. 15.VIII.1920 135 135
35 Szkic sytuacyjny z dn. 16.VIII.1920 136 136
36 Szkic sytuacyjny z dn. 17.VIII.1920 137 137
37 Szkic sytuacyjny z dn. 18.VIII.1920 138 138
38 Szkic sytuacyjny z dn. 19.VIII.1920 139 139
39 Szkic sytuacyjny z dn. 20.VIII.1920 140 140
40 Szkic sytuacyjny z dn. 21.VIII.1920 141 141
41 Szkic sytuacyjny z dn. 21.VIII.1920 142 142
42 Szkic sytuacyjny z dn. 22.VIII.1920 143 143
43 Szkic sytuacyjny z dn. 23.VIII.1920 144 144
44 Szkic sytuacyjny z dn. 24.VIII.1920 145 145
45 Sytyucja na froncie oraz stan osobowy i materialny polskiej armii walczącej z bolszewikami w sierpniu 1920 roku 146 163
46 Wykazy oddziałów, dowódców i zadań bitewnych polskich wojsk walczących z bolszewikami w sierpniu 1920 roku 164 204
47 Szkic obszaru działań wojennych w wojnie polsko-bolszewickiej 164 165
48 Szkic sytuacyjny z dn. 22.VIII.1920 173 173