Back

Folder: 701/2/37

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- maj 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/37

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 5
2 Tłumaczenie radiodepeszy bolszewickiej z dnia 30.01.1921 r. dotyczącej negocjacji handlowych rumuńsko-ukraińskich 6 7
3 Telegram Wysockiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 18.11.1921 r. informujący o propagandzie bolszewickiej w Galicji oraz o rozruchach antybolszewickich na Ukrainie 8 8
4 Telegram Sobańskiego z Brukseli z dnia 18.02.1921 r. dotyczący sprawy Galicji Wschodniej 9 9
5 Telegram Poselstwa Polskiego w Waszyngtonie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 17.02.1921 r. o uznaniu Litwy przez Francję 10 10
6 Odpis raportu rotmistrza Romera z dnia 13.04.1921 r. o sytuacji na Litwie Środkowej 11 15
7 Komunikat prasowy z dnia 15.04.1921 r. Białoruś w oświetleniu prasy sowieckiej 16 19
8 Odpis raportu Polskiej Misji Wojskowej we Francji z dnia 9.04.1921 r. o rosyjskich organizacjach i grupach politycznych w Paryżu 20 23
9 Odpis telegramu Andrycza z Kłajpedy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.04.1921 dotyczącego wysyłania oficerów na front 24 24
10 Radiodepesza wysłana z Mikołajowa przez Komisarza Obrony Niefiedjewa do Komisarza Ludre do Sewastopola dotycząca buntu robotniczego w fabrykach Mikołajowskich 25 26
11 Raport informatora z Konstantynopola dotyczący armii generała Wrangla oraz emigracji rosyjskiej w Konstantynopolu 27 30
12 Odpis raportu generała Pomianowskiego z dnia 9.04.1921 r. o organizacjach politycznych rosyjskich emigrantów w Paryżu 31 36
13 Raport attache wojskowego w Rzymie dotyczący celów polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej 37 41
14 Sprawozdanie z dyskusji w sprawach propagandy, partii, polityki i wykształcenia odbytej na X Zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej w dniu 9.03.1921 r. 42 57
15 Raport tygodniowy za okres od 2.04 do 8.04.1921 r. o sytuacji na Litwie 58 62
16 Raport tygodniowy za okres od dnia 9.04 do 16.04.1921 r. o sytuacji na Litwie i w Rosji Radzieckiej 63 66
17 Raport tygodniowy za okres od 16.04 do 23.04.1921 r. o sytuacji wojskowej na Litwie 67 72
18 Raport polityczny nr 14 za okres od 12 do 26.03.1921 r. dotyczący konfliktu polsko-litewskiego o Wilno oraz informujący o sytuacji wewnętrznej na Litwie Środkowej 73 74
19 Raport polityczny nr 15 o sytuacji na Litwie Środkowej 75 79
20 Raport tygodniowy prasowy za okres od 25.03 do 7.04.1921 r. o publikacjach w prasie wileńskiej 80 82
21 Tygodniowy raport prasowy za okres od 8 do 14.04.1921 r. o publikacjach w prasie wileńskiej 83 85
22 Tygodniowy raport prasowy za okres od 3.04 do 11.04.1921 r. o publikacjach prasy wileńskiej 86 87
23 Raport o publikacjach prasy kowieńskiej za okres od 11.03 do 16.03.1921 r. 88 89
24 Raport o publikacjach prasy kowieńskiej za okres od 4.03 do 8.03.1921 r. 90 92
25 Raport o publikacjach prasy ryskiej 93 93
26 Odpis raportu z dnia 21.04.1921 r. sporządzonego przez porucznika Pindelę-Emisarskiego opisującego sytuację na Litwie 94 99
27 Raport pułkownika Dowoyno-Sołłohuba o pobycie B. Sawinkowa w Paryżu 100 100
28 Odpis prośby z dnia 15.04.1921 r. mieszkańców gminy Kadaryszki powiatu suwalskiego o przyłączenie ich do Rzeczypospolitej Polskiej 101 103
29 List J. Łukasiewicza do majora Świtalskiego o wrażeniach z konferencji brukselskiej 104 107
30 Pismo do majora Świtalskiego informujące o przesłaniu raportów nr 27, 29 i 30 108 108
31 Raport nr 30 o pobycie B. Sawinkowa w Paryżu 109 110
32 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu tłumaczeń białoruskich dokumentów rządowych 111 111
33 Za wolną Białoruś (Do mającej odbyć się konferencji w Brukselii) 112 115
34 Tłumaczenie listu premiera Białoruskiej Republiki Ludowej do Przewodniczącego Konferencji litewsko-polskiej w Brukseli z dnia 6.04.1921 r. 116 118
35 Tłumaczenie memoriału białoruskiego przygotowanego na konferencję polsko-litewską w Brukseli 119 125
36 Odpis depeszy z dnia 30.04.1921 r. przesłanej przez pułkownika Hempla z Mińska informującej o przebiegu posiedzenia P.R.U.W.K.R., na którym nastąpiła wymiana dokumentnów ratyfikacyjnych 126 127
37 Komunikat prasowy p.t. "Białoruś w oświetleniu prasy sowieckiej" 128 130
38 Raport Poselstwa Polskiego na Łotwie dotyczący sytuacji w Rosji 131 135
39 Odpis depeszy z dnia 2.05.1921 r. przesłanej przez pułkownika Hempela z Mińska z informacją o treści przemówień przewodniczących delegacji wygłoszonych na ostatnim posiedzeniu P.R.U.W.K.R. 136 139
40 Pismo o działalności S. Morkotuna Przewodniczącego Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Paryżu 140 140
41 Zestawienie z prasy bolszewickiej za okres od 15.03 do 1.04.1921 r. dotyczące sytuacji wewnętrznej w Rosji Radzieckiej oraz jej polityki zagranicznej 141 151
42 Tłumaczenie artykułu Safarowa p.t. "Nowa taktyka Kontrrewolucji" opublikowanego w "Prawdzie" dnia 26.03.1921 r. 152 154
43 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu odpisów raportów z Rewla o: traktacie pokojowym, sprawach politycznych oraz sprawach kościelnych 155 155
44 Odpis raportu o traktacie pokojowym polsko-bolszewickim 156 160
45 Odpis raportu o sprawach kościoła polskiego w Rosji Radzieckiej 161 162
46 Odpis raportu o sprawach politycznych w Rosji Radzieckiej 163 166
47 Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu o rosyjskiej emigracji w Paryżu 167 170
48 Depesza z dnia 9.05.1921 r. przesłana przez J. Becka z Brukseli do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich dotycząca konwencji obronnej polsko-litewskiej 171 171
49 Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu o działalności rosyjskich ugrupowań politycznych w Paryżu w dniach 16.04-24.04.1921 r. 172 177
50 Raport o publikacjach prasy ryskiej w okresie 1.04-8.04.1921 r. 178 180
51 Tygodniowy raport prasowy za okres od 14.04 do 22.04.1921 r. o publikacjach w prasie wileńskiej 181 183
52 Raport o publikacjach w kowieńskiej prasie rosyjskojęzycznej za okres 10.04-17.04.1921 r. 184 190
53 Raport o publikacjach w prasie kowieńskiej za okres od 12.04-15.04.1921 r. 191 197
54 Tygodniowy raport prasowy za okres 21.04-27.04.1921 r. o publikacjach w prasie wileńskiej 198 211
55 Raport o publikacjach prasy francuskiej oraz angielskiej do dnia 18.04.1921 r. 212 213
56 Depesza z dnia 12.05.1921 r. przesłana przez J. Becka z Brukseli do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich dotycząca polsko-litewskiej konwencji wojskowej 214 214
57 Protest Białoruskiej Najwyższej Rady w Wilnie wobec deklaracji Białoruskiego Komitetu Narodowego wystosowany do przewodniczącego konferencji polsko-litewskiej w Brukseli 215 217
58 Pismo przewodnie informujące o przesłaniu raportów attache wojskowego w Helsinkach raportów nr 1635 i 1670 218 218
59 Raport nr 1635 attache wojskowego w Helsinkach o Finlandii 219 226
60 Raport nr 1670 attache wojskowego w Helsinkach o Finlandii 227 232
61 Informacja o monarchistycznym zamachu oficerów rosyjskich na Litwie 233 233
62 Raport o stosunku kościoła katolickiego wobec Rosji 234 236
63 Odpis depeszy pułkownika Hempela dotyczącej sytuacji w Rosji 237 240
64 Raport attache wojskowego w Bernie dotyczący przewrotu bolszewickiego w Kownie 241 243
65 Telegram Ciechanowskiego z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 8.03.1921 r. dotyczący uznania Litwy de iure 244 244
66 Telegram Andrycza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 10.03.1921 r. dotyczący informacji o przygotowaniu Litwinów do ataku na Wilno 245 245
67 Telegram z dnia 14.03.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji w Rosji Radzieckiej 246 246
68 Telegram z dnia 5.04.1921 r. wysłany przez Perłowskiego z Genewy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca danych o liczbie ludności polskiej na Litwie 247 247
69 Telegram z dnia 6.04.1921 r. wysłany przez Zamoyskiego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący konferencji w Brukseli 248 248
70 Telegram z dnia 4.03.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący buntu w Kronsztadzie 249 249
71 Telegram z dnia 7.03.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący buntu w Kronsztadzie 250 250
72 Telegram z dnia 6.03.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący buntu w Kronsztadzie 251 251
73 Telegram z dnia 5.03.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący buntu w Kronsztadzie 252 252
74 Telegram z dnia 6.03.1921 r. wysłany przez Askenazego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący stosunku Rosji Radzieckiej do sporu polsko-litewskiego o Wilno 253 253
75 Telegram z dnia 3.03.1921 r. wysłany przez Askenazego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący sporu polsko-litewskiego o Wilno 254 254
76 Telegram z dnia 23.04.1921 r. wysłany przez Tupalskiego z Bieniakonie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący prośby Mocketta o informacje o siłach Żeligowskiego 255 255
77 Raport nr 21 dotyczący poglądów Romana Dmowskiego 256 259
78 Memoriał Partii "Zielony Dąb" dotyczący działalności własnej 260 261
79 Tłumaczenie artykułu Bystrjańskiego "Turcja, Kaukaz i Kontrrewolucja" opublikowanego w "Prawdzie" dnia 7.04.1921 r. 262 265
80 Raport o publikacjach prasy łotewskiej z kwietnia 1921 r. dotyczących stosunków polsko-litewskich 266 272
81 Raport nr 1695 attache wojskowego w Helsinkach o Finladii 273 282
82 Białoruś w oświetleniu prasy sowieckiej - komunikat prasowy z dnia 1.04.1921 r. 283 285
83 Projekt odpowiedzi rządu polskiego na uchwałę Ligi Narodów z 2.03.1921 r. dotyczącą sporu polsko-litewskiego 286 291
84 Telegram z dnia 11.03.1921 r. wysłany przez Wysockiego z Berlina do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący pożyczki dla Litwy oraz zakupu umundurowania przez Petlurowców 292 292
85 Telegram z dnia 8.05.1921 r. wysłany przez Balińskiego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący zacieśnienia stosunków pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią 293 293
86 Telegram z dnia 12.05.1921 r. wysłany przez Balińskiego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący odpowiedzi Polski w sprawie Karachana 294 294
87 Telegram z dnia 24.02.1921 r. wysłany przez Jodko z Konstantynopola do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący walk z bolszewikami w Armenii 295 295
88 Telegram z dnia 23.03.1921 r. wysłany przez Jodko z Konstantynopola do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący wycofania przez Francję swojego poparcia dla Wrangla oraz ogłoszenia mobilizacji w Grecji 296 296
89 Telegram z dnia 29.04.1921 r. wysłany przez Jodko z Konstantynopola do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o koncentracji wojsk bolszewickich na granicy łotewsko-litewskiej 297 297
90 Telegram z dnia 20.04.1921 r. wysłany przez Stefańskiego z Belgradu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o środowisku rosyjskim w Belgradzie 298 298
91 Telegram z dnia 19.04.1921 r. wysłany przez Hubickiego z Tokio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący sytuacji na Syberii 299 299
92 Telegram z dnia 12.04.1921 r. wysłany przez Balińskiego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący posła sowieckiego w Warszawie 300 300
93 Telegram z dnia 12.04.1921 r. wysłany przez Zaleskiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o stosunkach fińsko-bolszewickich 301 301
94 Telegram z dnia 7.04.1921 r. wysłany przez Poselstwo Polskie w Waszyngtonie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący ataku bolszewików na Polskę i Rumunię 302 302
95 Telegram z dnia 6.05.1921 r. wysłany przez Askenazego z Brukseli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący konferencji polsko-litewskiej w Brukseli 303 303
96 Telegram z dnia 15.05.1921 r. wysłany przez Askenazego z Brukseli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący konferencji polsko-litewskiej w Brukseli 304 304
97 Telegram z dnia 11.02.1921 r. wysłany przez Zamoyskiego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący Kłajpedy 305 305
98 Telegram z dnia 21.03.1921 r. wysłany przez Poselstwo Polskie w Londynie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji w Afganistanie 306 306
99 Telegram z dnia 25.02.1921 r. wysłany przez Ciechanowskiego z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący uznania przez Anglię Litwy 307 307
100 Telegram z dnia 20.04.1921 r. wysłany przez Zaleskiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący konferencji bałtyckiej oraz stosunków fińsko-bolszewickich 308 308
101 Telegram z dnia 20.04.1921 r. wysłany przez Sobańskiego z Brukseli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący konferencji polsko-litewskiej w Brukseli 309 310
102 Telegram z dnia 31.03.1921 r. wysłany przez Raczkiewicza z Bieniakonie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący traktowania Komisji Kontrolującej Ligi Narodów przez władze wojskowe Litwy Środkowej 311 311
103 Telegram z dnia 22.02.1921 r. wysłany przez Kamienieckiego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący sporu granicznego litewsko-łotewskiego o powiat iłłuksztański 312 312
104 Pismo dotyczące projektu zbliżenia politycznego Litwy, Łotwy i Estonii 313 313
105 Telegram z dnia 13.05.1921 r. wysłany przez Sokolnickiego z Helsinek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący stosunków polsko-włoskich 314 314
106 Raport nr 1609 attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji w Finlandii 315 322