Back

Folder: 701/2/74

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/74

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna do jednostki 074 1 1
2 Spis dokumentów w jednostce 2 6
3 Walki Ormian z nacionalistami tureckimi 7 7
4 Sytuacja w Anglii i jej stosunek do zatargu polsko-litewskiego 8 18
5 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Włoch 19 28
6 Depesze z Waszyngtonu 29 37
7 Depesze z Waszyngtonu 38 40
8 Wybory w Grecji 41 41
9 Podział terytorium pomiędzy Jugosławią i Włochami 42 42
10 Zgromadzenie Ligi Narodów w Genewie 43 43
11 Reakcja Foreign Office na bombardowanie Kowna 44 44
12 Starania Łotwy i Estonii o uznanie ich suwerenności 45 45
13 Przyrzeczenie króla Hiszpanii o wstawiennictwie w sprawie Polski 46 46
14 Przymierze Królestwa S.H.S. z Włochami 47 50
15 Angielska polityka na wschodzie 51 54
16 Depesze Poselstwa Polskiego w Waszyngtonie do M.S.Z. 55 63
17 Depesze z Konstantynopola 64 65
18 Depesze ze Sztokholmu 66 71
19 Depesze Poselstwa Polskiego w Londynie do M.S.Z. 72 81
20 Depesze z Londynu 82 84
21 Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wojskowej w Rydze 85 97
22 Depesza z Belgradu 98 99
23 Przegląd prasy z Rzymu 100 108
24 List przewodni do przeglądu prasy anglo-amerykańskiej 109 109
25 Zawiadomienie o przeniesieniu biura attache wojskowego P.P. w Bernie 110 110
26 Propaganda niemiecka na Śląsku 111 111
27 Odznaczenia dla oficerów angielskich 112 112
28 Stosunek Anglii do Polski 113 113
29 Sytuacja w Anglii 114 124
30 Nota Cziczerina do rządu rumuńskiego 125 126
31 Sytuacja polityczna w Belgii wywołana kryzysem gabinetowym 127 137
32 Depesze z Kopenhagi 138 140
33 Depesze z Chrystianii 141 143
34 Depesze z Brukseli 144 149
35 Depesze z Hagi 150 152
36 Depesze z Rzymu 153 159
37 Depesze z Rzymu 160 167
38 Depesze z Rzymu 168 174
39 Depesze z Berna 175 176
40 Depesza z Madrytu 177 177
41 Depesze z Bukaresztu 177 198
42 Depesze z Belgradu 199 209
43 Depesze z Sofii 210 211
44 Depesze z Konstantynopola 212 214
45 Polityka angielska na wschodzie 215 219
46 Stosunek angielskich związków zawodowych do Polski 220 222
47 Stenogram rozmowy ministra Patka z Lloyd Geoge'em 223 225
48 Raport z pobytu w Londynie 226 227
49 Depesza do lorda Curzona 228 229
50 Sojusz Belgii, Francji, Anglii i Włoch 230 235
51 Raport polityczny z Chrystianii 236 238
52 List do Naczelnika Państwa 239 241
53 Konferencja pokojowa w Lidze Narodów 242 247
54 List do Naczelnika Państwa Jozefa Piłsudskiego 248 255
55 Antyangielska kampania w prasie polskiej 256 261
56 Polityka Anglii 262 272
57 Raporty z Watykanu 273 282
58 Jugosławia i Misja sowiecka w Wiedniu 283 294
59 Depesza z Belgradu 295 295
60 Litwinow o warunkach pokoju z Polską 296 299
61 Raport polityczny ze Sztokholmu 300 304
62 Zmiana w poselstwie niemieckim 305 307
63 Artykuł o Polsce 308 309
64 Stosunki Polski z Łotwą 310 312
65 Transport armii Judenicza 313 313
66 Polityka Szwecji wobec Rosji 314 319
67 Konferencja w Helsingforsie 320 321
68 Stanowisko Włoch wobec pokoju z bolszewikami 322 333
69 Interwencja francuskich attache wojskowego i charge d'affaires 334 335