Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
Folder titleDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ukraiński, polski
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/7/3

No. Title Page from Page to
1 Spis Akt Ukraińskiej Likwidacyjnej Komisji w Polsce. 4 7
2 Rozkaz Nr 5 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 8 11
3 Rozkaz nr 6 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 12 12
4 Rozkaz nr 3 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 13 13
5 Rozkaz nr 9 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 14 14
6 Rozkaz nr 13 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 15 15
7 Rozkaz Nr 11 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 16 17
8 Rozkaz nr 16 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 18 19
9 Rozkaz nr 15 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 20 20
10 Rozkaz nr 18 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 21 22
11 Rozkaz Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 23 23
12 Rozkaz Nr 27 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 24 24
13 Rozkaz nr 26 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 25 25
14 Rozkaz nr 30 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 26 26
15 Rozkaz nr 32 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 27 27
16 Rozkaz nr 26 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 28 28
17 Rozkaz Nr 37 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 47 48
18 Rozkaz Nr 39 Ukrańskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 49 50
19 Rozkaz nr 44 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 51 52
20 Rozkaz Nr 50 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 55 56
21 Rozkaz nr 53 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 57 57
22 Rozkaz nr 56 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 58 58
23 Rozkaz Nr 58 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 59 61
24 Rozkaz Nr 60 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 62 63
25 Rozkazy nr 67 i 68 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 65 65
26 Rozkaz nr 66 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 66 66
27 Rozkaz nr 66 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 66 66
28 Rozkaz Nr 71 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 67 67
29 Rozkaz nr 73 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 68 68
30 Rozkaz nr 75 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 69 69
31 Rozkaz Nr 79 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 70 71
32 Rozkaz Nr 1 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Uwięzionych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 72 75
33 Rozkaz nr 2 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 76 77
34 Rozkaz Nr 3 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 78 78
35 Rozkaz Nr 4 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 79 80
36 Rozkaz Nr 5 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 81 81
37 Rozkaz nr 7 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 82 82
38 Rozkaz nr 8 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 83 84
39 Rozkaz nr 12 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 85 85
40 Rozkaz Nr 16 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 86 86
41 Rozkaz Nr 17 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 87 87
42 Rozkaz nr 20 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 88 88
43 Rozkaz Nr 21 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 89 90
44 Rozkaz nr 31 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 91 92
45 Rozkaz nr 33 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 95 95
46 Rozkaz nr 35 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 96 96
47 Rozkaz nr 37 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 97 97
48 Rozkazy Nr 3 i Nr 4 Inspektora Formacji Ukraińskich w Polsce 100 100
49 Rozkaz nr 6 Inspektora Ukraińskich Formacji w Polsce 101 101
50 Rozkaz Nr 7 Inspektora Wszystkich Formacji Ukraińskich w Polsce-relacja z oglądu wojsk ukraińskich 102 111
51 Rozkaz Nr 22 Inspektora Formacji Ukraińskich w Polsce 112 114
52 Rozkaz nr 29 Inspektora Formacji Ukraińskich w Polsce. 115 116
53 Rozkaz nr 30 Inspektora Formacji Ukraińskich w Polsce 117 118
54 Rozkaz Nr 32 Inspektora Formacji Ukraińskich w Polsce 119 121
55 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej 124 124
56 Raport dla Głównego Atamana 125 125
57 Memorandum Naczelnika Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej 126 128
58 Memorandum Nr 2 129 130
59 Memorandum do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej 131 132
60 List Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej do pułkownika Kołosowskiego 133 135
61 Pismo do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Warszawie w sprawie statusu politycznego Galicji. 137 140
62 Pismo do gen. Wiktora Zielińskiego 145 145
63 List otwarty Mychajła Tyszkewycza wzywający do wspólnej walki o niezależną Ukrainę 146 147
64 Pismo do Ministerstwa Spraw Wojskowych RP. 186 187
65 Stan taborów 188 200
66 Raport pułkownika Puzickiego o dokumentach podróży do Ministra Wojskowości i Dowódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej 201 201
67 Pismo Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddziału II Sztabu 202 205
68 Informacja dotycząca ilości znajdujących się w obozach internowanych dowódców i kozaków 206 206
69 Raport skierowany do Ministra Wojskowości 207 208
70 Wiadomość oddelegowanego do pomocy Ukraińcom przedstawiciela Wielkiej Brytanii 209 209
71 Pismo do Ministerstwa Spraw Wojskowych 210 212
72 Raport skierowany do Naczelnika Sztabu Generalnego i Naczelnika Komisji Likwidacyjnej Ukraińskiej Republiki Ludowej w Rzeczpospolitej Polskiej 213 215
73 Opis zasług setnika Jurija Osieckiego 216 218
74 Spis dowódców i urzędników Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 223 224
75 Do Naczelnika Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 225 226
76 Informacja o wydatkach finansowych Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej od grudnia 1919 do 1 marca 1921 roku 227 227
77 Linie frontu wojsk polsko-ukraińskich podczas operacji w sierpniu 1920 roku 228 228
78 Zgrupowanie sił polskich na froncie Chełm-Modlin przed kontratakiem w sierpniu 1920 roku 229 229
79 Raport do Naczelnika Warszawskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej, dotyczący sytuacji politycznej na Ukrainie 250 251
80 Raport skierowany do Ministra Wojskowości Ukraińskiej Republiki Ludowej 252 254
81 Telegram do Ministra Lebied-Jurczyka. 255 255
82 Do Zarządu Warszawskiej Ekspedycji Ukraińskiej Republiki Ludowej 256 256
83 Pismo do generała Udowyczenko w sprawie utrzymania dyscypliny 257 257
84 Raport dotyczący sytuacji konfliktowych pomiędzy władzami polskimi a Ukranińskią Republiką Ludową. 258 260
85 Pismo do Majora Rudolfa Kalińskiego 261 261
86 Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, dot. wiz i spraw finansowych 272 272
87 Komunikat Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych do generała Zielińskiego. 273 273
88 Raport do Ministerstwa Wojskowości Ukraińskiej Republiki Ludowej 274 275
89 Raport dla Ministra Wojskowości Ukraińskiej Republiki Ludowej 276 277
90 Raport generała Wiktora Zielińskiego dla Ministra Wojskowości Ukraińskiej Republiki Ludowej 278 278
91 Pismo do Przewodniczącego Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnjej na temat warunków w obozie internowanych w Strzałkowie. 281 284
92 Raport skierowany do Szefa Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej w Warszawie 285 288
93 List do Mychajła Omelianowicza-Pawłenki 290 291
94 Pismo Naczelnika Grupy Internowanych w obozie w Strzałkowie do Naczelnika Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej w Warszawie. 293 294
95 Raport skierowany do Ministra Wojskowości i Dowódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej 295 296
96 Komunikat Ukraińskiego Centralnego Komitetu do Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej. 297 297
97 Pismo skierowane do Naczelnika Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 298 299
98 Pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Wojskowych i Oddział II Sztabu 300 302
99 Pismo skierowane do Szefa Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Warszawie 303 304
100 Raport skierowany do Głównego Atamana 305 306