Powrót

Teczka: 701/11/2

ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
Tytuł teczkiKopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40
Opis teczkipol.
Daty 1921 - 1921

Wyszukaj w teczce

Osoba::
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701/11/2

Lp. Tytuł Strona pocz. Strona końc.
1 Okładka teczki 1 1
2 Protokół nr 23 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 8 marca 1921 r. 2 52
3 Protokół nr 24 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 22 marca 1921 r. 53 96
4 Protokół nr 26 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 20 kwietnia 1921 r. 97 111
5 Protokół nr 27 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 30 kwietnia 1921 r. 112 141
6 Protokół nr 28 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 9 maja 1921 r. 142 155
7 Protokół nr 29 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 30 maja 1921 r. 156 173
8 Protokół nr 31 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 15 czerwca 1921 r. 174 197
9 Protokół nr 32 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 20 czerwca 1921 r. 198 219
10 Protokół nr 33 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 27 czerwca 1921 r. 220 246
11 Protokół nr 36 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 29 sierpnia 1921 r. 247 268
12 Protokół nr 37 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 6 września 1921 r. 269 286
13 Protokół nr 38 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 19 września 1921 r. 287 299
14 Protokół nr 39 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 25 października 1921 r. 300 310
15 Protokół nr 40 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 27 października 1921 r. 311 323