Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 3 to 3

Item description

Title Instrukcja dla Ekspozytury "Estezet". 
Type Instruction 
Description Instrukcja dotycząca przygotowania raportu z działalności Ekspozytury. 
Abstract W 10 dniu każdego miesiąca Ekspozytura ma za zadanie przygotować raport z własnej działalności. Powinien on zawierać informacje dotyczące: sieci organizacyjnej, sieci towarzyskiej, opanowania terenu, wyników pracy, wykonanych zadań, zamierzeń, współpracy, napotkanych trudności, schematu organizacyjnego i budżetu. 
Places Ameryka; Anglia; Stany Zjednoczone Ameryki;  
Languages pl 

Scans of documents

3
701-111-001-003.pdf

Click to enlarge