Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 28 to 32

Item description

Title Tymczasowa instrukcja dla placówki "Mackay". 
AuthorSzef Ekspozytury 
Type Instruction 
Description Instrukcja dotycząca funkcjonowania placówki wywiadowczej w Chicago. Uzupełniona o 5 załączników. 
Abstract Przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago utworzono placówkę wywiadowczą "Estezet". Do jej zadań należy: obserwacja działań organizacji, osób mogących zaszkodzić interesom RP i aliantów oraz gromadzenie informacji dotyczących Państw Osi. Ma się to odbywać poprzez śledzenie doniesień prasowych, a także zdobywanie wiedzy od informatorów. Wytyczne co do organizacji placówki, budżetu, łączności, sposobu raportowania oraz procedur postępowania z dokumentami. 
Places Chicago; Czechy; Japonia; Litwa; Niemcy; Polska; Rosja; Stany Zjednoczone Ameryki; Węgry; Włochy;  
Dates 1942-04-01; 1942-04-11 
Languages pl 
Date of the item 1942-04-11 

Scans of documents

28
29
30
31
32
701-111-001-028.pdf

Click to enlarge