Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
FolderInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 147 to 147

Item description

Title Wzór deklaracji. 
AuthorOddział Wywiadowczy Sztabu Naczelnego Wodza 
Type Inne 
Description Deklaracja współpracy-wzór, załącznik do "Instrukcji organizacji i pracy Samodzielnej Placówki Wywiadowczej "Estezet"". 
Abstract Deklaracja sumiennego wykonywania obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy wiedzy zdobytej podczas współpracy. Ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej, wynikającej z podległości polskiemu orzecznictwu sądowemu. 
Places Polska;  
Languages pl 

Scans of documents

147
701-111-001-147.pdf

Click to enlarge