Back

Folder: 701/12/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderWycinki prasowe dotyczące Watykanu
Folder description1939 1955; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 85 to 85

Item description

Title Papież Pius XII i Polska 
AuthorDziennik dla wszystkich 
Type Artykuł 
Description Artykuł "Dziennika dla wszystkich" na temat stanowiska Piusa XII wobec Polski w czasie II wojny światowej. 
Abstract Wskazanie, iż wiara katolicka była elementem podtrzymującym jedność narodową w Polsce. Ukazanie w książce autorstwa Kazimierza Papée pt: "Pius XII a Polska 1939-1949" stanowiska papieża wobec Polski i Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec Ziem Odzyskanych, będące za oddaniem administracji kościelnej tych ziem duchowieństwu polskiemu. Zaznaczenie, iż Watykan potępił postanowienia konferencji w Jałcie, Teheranie i Poczdamie i nie uznaje władzy komunistycznej w Polsce. 
Persons Hitler, Adolf; Papée, Kazimierz; Pius XII; Skrzyński, Władysław;  
Places Jałta; Moskwa; Niemcy; Poczdam; Polska; Rosja; Rzym; Teheran; Watykan;  
Dates 1943; 1954; 1955-10-29 
Languages pl 
Date of the item 1955-10-29 
SubjectKościół katolicki w Polsce, naród polski, II wojna światowa, tradycje katolickie, katolicyzm, papież, Stolica Apostolska, ambasador RP przy Watykanie, papiestwo, okupacja radziecka, okupacja niemiecka, Ziemie Odzyskane

Scans of documents

85
701-012-002-085.pdf

Click to enlarge