Back

Folder: 701/12/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1956 1956; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 67 to 67

Item description

Title Reazione polacca alla visita dei capi sovietici a Londra 
Alternative title Polska reakcja na wizytę przywódców radzieckich w Londynie 
Type Inne 
Description Dokument informujący o skierowaniu noty przez Adama Ciołkosza i Jana Starzewskiego do rządu brytyjskiego, dotyczącej wizyty N. Chruszczowa i N. Bułganina w Londynie. 
Abstract Podkreślenie w nocie przekazanej rządowi brytyjskiemu przez Adama Ciołkosza i Jana Starzewskiego faktu, iż XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego nie zmienił celów politycznych, a jedynie metody. Autorzy noty odnieśli się do wizyty N. Chruszczowa i N. Bułganian w Londynie, która miała ugruntować ujarzmienie Europy Środkowo-Wschodniej przez Sowietów. Nota sprzeciwiała się traktowaniu sprawy polskiej jako wewnętrznej sprawy Związku Radzieckiego i usunięcia jej z konferencji międzynarodowych. Odniesienie się do Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1942 roku, mówiącej o przestrzeganiu prawa wszystkich narodów do wyboru formy rządów. Nota kończy się ponagleniem, by rząd brytyjski wywarł presję na Związek Radziecki, aby ten przywrócił niepodległość Polsce. 
Persons Bułganin, Nikołaj; Chruszczow, Nikita; Ciołkosz, Adam; Lloyd, Selwyn; Stalin, Józef; Starzewski, Jan;  
Places Polska; Rosja; Waszyngton, D.C.; Wielka Brytania;  
Dates 1942-01-01 
Languages it 
SubjectOrganizacja Narodów Zjednoczonych, komunizm, XX Zjazd KPZR, Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, Deklaracja Narodów Zjednoczonych, wybory, niepodległość, nota, państwa komunistyczne, komunizm, reżim, Europa Środkowo-Wschodnia

Scans of documents

67
701-012-003-067.pdf

Click to enlarge