Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 8 to 9

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. Zakończenie Roku Jubileuszowego Matki Boskiej z Lourdes; Nowa sytuacja ambasady RP przy Watykanie; Nabożeństwo za Węgry; Proces beatyfikacyjny arcybiskupa Cieplaka 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Przemówienie Jana XXIII o pokoju na świecie, wygłoszone na zakończenie Roku Jubileuszowego Matki Boskiej z Lourdes. W uroczystościach udział wzięli ambasador Papée i arcybiskup Gawlina. Nota wyjaśniająca zmiany w statusie ambasady i swojej pozycji, wysłana przez ambasadora Papée do ambasadora Austrii Krippa. Poinformowanie o nabożeństwach odprawianych za prześladowanych chrześcijan z państw komunistycznych. Sprawa ewentualnego wyjazdu kardynała Mindszenty'ego do Rzymu. Nominowanie kardynała A. Julliena do opieki nad procesem beatyfikacyjnym arcybiskupa Jana Cieplaka. 
Persons Cieplak, Jan; Confalonieri, Carlo; Gawlina, Józef; Jan XXIII; Jullien, André-Damien-Ferdinand; Mindszenty, József; Papée, Kazimierz;  
Places Austria; Budapeszt; China; Lourdes; Polska; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Węgry;  
Dates 1959-02-15; 1959-02-17 
Languages pl 
Date of the item 1959-02-17 
Subjectpapież, papiestwo, Bazyliki Santa Maria Maggiore, ambasador RP przy Watykanie, Stolica Apostolska, ambasador Austrii Kripp, Korpus Dyplomatyczny, nota, Kościół milczący, ambasada Stanów Zjednoczonych, reżim komunistyczny, arcybiskup wileński, Rota Rzymska, proces beatyfikacyjny

Scans of documents

8
9
701-012-006-008.pdf

Click to enlarge