Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 82 to 82

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 8 
Alternative title Informacje z Polskie nr 8 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Pogorszenie się stosunków między władzą komunistyczną a hierarchią Kościoła katolickiego w Polsce. Władza komunistyczna ma nadzieję na uzyskanie od prymasa Wyszyńskiego oświadczenia pochwalającego system, w zamian za ustępstwa w sprawach dotyczących duchownych. Zaliczały się do nich: podatek do nieruchomości kościelnych, problem nauczania religii, służba wojskowa duchownych itp. Kradzież relikwii bł. Władysława z Gielniowa z kościoła św. Anny w Warszawie. Popieranie przez reżim komunistyczny Kościoła Polskokatolickiego. Zapowiedź przyjazdu biskupów E. Baziaka, T. Zakrzewskiego, F. Barda, A. Baraniaka, M. Klepacza do Rzymu. 
Persons Baraniak, Antoni; Barda, Franciszek; Baziak, Eugeniusz; Bierut, Bolesław; Cyrankiewicz, Józef; Kisielewski, Stefan; Klepacz, Michał; Piasecki, Bolesław; Rode, Maksymilian; Stalin, Józef; Wyszyński, Stefan; Zakrzewski, Tadeusz Paweł;  
Places Austria; Holandia; Lwów; Polska; Rzym; Warszawa;  
Dates 1959-09-20; 1959-09-25; 1959-10-06; 1959-10-14 
Languages it 
Date of the item 1959-10-14 
SubjectZnak, Pax, reżim komunistyczny, Kościół katolicki w Polsce, Episkopat Polski, prymas Polski, Stolica Apostolska, Die Furche, Władysław z Gielniowa, kościół św. Anny w Warszawie, Kościół Polskokatolicki, arcybiskup lwowski, biskup płocki, biskup przemyski, arcybiskup poznański, biskup łódzki, Le Monde, kradzież relikwii

Scans of documents

701-012-006-082.pdf

Click to enlarge