Back

Folder: 701/12/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1959 1959; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 68 to 70

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 2. Mensonges répétés 
Alternative title Informacje z Polskie nr 2. Powtarzane kłamstwa 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Analiza broszury pt. "Problemy i dyskusje. Państwo i Kościół w Polsce", opublikowanej w grudniu 1958 roku przez Polską Agencję Prasową. W jej skład wchodziły fragmenty 12 artykułów, które ukazały się w latach 1957-1958. Zaprzeczenie tezom stawianym w broszurze. Zwrócenie uwagi na brak standardów prawnych w stosunkach między Kościołem a władzą w Polsce. W odpowiedzi na stwierdzenie o braku prześladowania Kościoła w Polsce, podanie przykładów na jego represjonowanie: uwięzienie biskupów, procesy księży, brak zgody na wyjazdy duchownych do Rzymu, niewielka liczba posłów katolickich w sejmie itp. Poinformowanie o nowej literaturze odnoszącej się do relacji między państwem a Kościołem w Polsce m.in. "Podręcznik komunizmu światowego" J. Bocheńskiego. 
Persons Bocheński, Józef Maria; Czyngis-chan; Dziewanowski, Marian Kamil; Gomułka, Władysław; Pirożyński, Marian; Pius XI;  
Places Fryburg; Kamieniec Podolski; Kijów; Lwów; Łuck; Massachusetts; Moskwa; Pińsk; Polska; Przemyśl; Rzym; Smoleńsk; Stanisławów; Warszawa; Wilno; Żytomierz;  
Dates 1950; 1958; 1959-03-16 
Languages fr 
Date of the item 1959-03-16 
SubjectPolska Agencja Prasowa, Kościół katolicki w Polsce, reżim komunistyczny w Polsce, posłowie katoliccy, katolicyzm polski, Handbuch des Weltkommunismus, The Communist Party of Poland, broszura, tezy, Podręcznik komunizmu światowego
OrganizationHarvard University

Scans of documents

68
69
70
701-012-006-068.pdf

Click to enlarge