Back

Folder: 701/12/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1960 1960; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 6 to 8

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. Wizyta Adenauera w Rzymie; Sowieckie "rozbrojenie"; Zebranie Synodu rzymskiego 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Wizyta kanclerza RFN Konrada Adenauera w Rzymie. Przyjęcie go wraz z ministrem Brentano przez Jana XXIII na audiencji w dniu 22.01.1960 roku. Wyrażenie przez kanclerza sprzeciwu na komunistyczną ekspansję. Ogłoszenie wspólnego komunikatu przez rząd włoski i niemiecki w dniu 24.01.1960 roku, w sprawie utrzymania obrony do czasu osiągnięcia kontrolowanego rozbrojenia. Artykuł "Osservatore della Domenica" autorstwa F. Alessandrini'ego komentujący nieuzasadnione wezwanie do rozbrojenia, skierowane do Zachodu przez N. Chruszczowa. Zwołanie synodu rzymskiego przez Jana XXIII, w którego pracach wziął udział arcybiskup Gawlina i grupa polskich księży. Synod odbył się w dniu 24.01.1960 roku. 
Persons Adenauer, Konrad; Alessandrini, Federico; Benedykt XIII; Brentano di Tremezzo, Heinrich von; Chruszczow, Nikita; Gawlina, Józef; Gronchi, Giovanni; Jan XXIII; Papée, Kazimierz; Segni, Antonio;  
Places Berlin; Europa; Genewa; Moskwa; Republika Federalna Niemiec; Rosja; Rzym; Watykan; Włochy;  
Dates 1959-12; 1960-01-22; 1960-01-24; 1960-01-25 
Languages pl 
Date of the item 1960-01-25 
Subjectkanclerz RFN, papież, papiestwo, komunizm, sytuacja międzynarodowa, rozbrojenie, NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Osservatore della Domenica, Kodeks Prawa Kanonicznego, biskup Rzymu, Kolegium kardynalskie, Korpus Dyplomatyczny, ambasador RP przy Watykanie, synod diecezjalny

Scans of documents

6
7
8
701-012-007-006.pdf

Click to enlarge