Back

Folder: 701/12/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1960 1960; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 111 to 112

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 14. Una dichiarazione del Consiglio Polacco dell'Unione nazionale negli Stati Uniti prima dell'arrivo di Gomułka; L'appello del ACEN alle Nazioni Unite 
Alternative title Informacje z Polski nr 14. Oświadczenie Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych przed przybyciem Gomułki; Apel ACEN-u (Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych) do Organizacji Narodów Zjednoczonych 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Oświadczenie Związku Narodowego Polskiego odnoszące się do wizyty W. Gomułki w Nowym Jorku, który przybył na XV sesję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poruszenie kwestii zależności W. Gomułki od Moskwy i wspierania go przez wojska radzieckie stacjonujące w Polsce. Zwrócenie się w imieniu narodu polskiego z pytaniem o termin wycofania wojsk radzieckich z Polski, przeprowadzenie wolnych wyborów czy decyzję w sprawie granicy na Odrze i Nysie. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN), skierowany do Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie okupacji sowieckiej i ingerencji w wewnętrzne sprawy państw nią objętych. Wysłanie przez organizację telegramu, w którym protestowano przeciwko obecności J.Kádára na XV seji ONZ. Wybór nowych władz ACEN-u. 
Persons Chruszczow, Nikita; Coste, Brutus; Edmondo, Gaspar; Gomułka, Władysław; Kádár, János; Korboński, Stefan; Sidzikauskas, Vaclovas;  
Places Europa Środkowo-Wschodnia; Litwa; Nowy Jork; Poczdam; Polska; Rosja; Rumunia; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Węgry;  
Dates 1945-07; 1947-01; 1956-10; 1960-09-04; 1960-09-20; 1960-09-21; 1960-10-12 
Languages it 
Date of the item 1960-10-12 
SubjectOrganizacja Narodów Zjednoczonych, Związek Narodowy Polski, reżim komunistyczny w Polsce, konferencja poczdamska, odwilż październikowa, kolektywizacja, przemysł, rolnictwo, cenzura, życie religijne, Kościół katolicki w Polsce, wojska radzieckie, wolne wybory, granica na Odrze i Nysie, Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych, ACEN, Assembly of Captive European Nations

Scans of documents

111
112
701-012-007-111.pdf

Click to enlarge