Back

Folder: 701/12/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1961 1961; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 4 to 5

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3. Ambasador Papée u papieża; "Wolna prasa" w Polsce; Dwie mowy; Z Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Podziękowanie podczas audiencji przez ambasadora Papée za papieskie zainteresowanie w czasie choroby żony. Reżimowy artykuł na temat przygotowań do soboru powszechnego. Pominięcie biorącego w nich udział arcybiskupa Józefa Gawliny. Zestawienie przemówienia prezydenta Kennedy'ego i Nikity Chruszczowa w artykule "Osservatore della Domenica". Zebranie Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, poświęcone referatowi Grzegorza Petrowicza pt. "Udział i zasługi Ormian w sprawach Rzeczpospolitej Polskiej". 
Persons Alessandrini, Federico; Baziak, Eugeniusz; Bednorz, Herbert; Chruszczow, Nikita; Gawlina, Józef; Giuseppe, Burzio; Jan III Sobieski; Jan XXIII; Kennedy, John Fitzgerald; Kominek, Bolesław; Kowalski, Kazimierz Józef; Maver, Giovanni; Papée, Kazimierz; Papée, Leonia; Petrowicz, Grzegorz; Władysław II Jagiełło; Wyszyński, Stefan; Zakrzewski, Tadeusz Paweł;  
Places Lwów; Moskwa; Polska; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki;  
Dates 1961-01-06; 1961-01-23; 1961-01-27 
Languages pl 
Date of the item 1961-01-27 
Subjectambasador RP przy Watykanie, papież, papiestwo, audiencja, reżim komunistyczny, cenzura, sobór powszechny, Opiekun Emigracji Polskiej, prymas Polski, Komisja Przygotowawcza dla Spraw Biskupów i Zarządu Diecezjami, Osservatore della Domenica, Osservatore Romano, Polski Instytut Historyczny, arcybiskup Hindiè, rektor Papieskiego Instytutu Orientalnego Raes, Papieskie Kolegium Ormiańskie, Grzegorz Ormianin z Laszek, Ormianie, doradcy królewscy

Scans of documents

4
5
701-012-008-004.pdf

Click to enlarge