Back

Folder: 701/12/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1961 1961; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 92 to 93

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 8. 2% o 98%?; Dopo le elezioni-nuova afida alla Chiesa? 
Alternative title Informacje z Polski nr 8. 2% czy 98%?; Po wyborach-nowe wyzwanie dla Kościoła? 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Wyniki wyborów do sejmu w 1961 roku. Zwycięstwo Frontu Jedności Narodu, podporządkowanego PZPR. Tylko 11 posłów katolickich w sejmie liczącym 460 posłów. Wysoka frekwencja (98%), charakterystyczna dla krajów bloku sowieckiego. Walne zgromadzenie księży związanych z reżimowym "Caritasem" w dniu 18.04.1961 roku. Sporządzenie planów działalności. Przyjęcie jego uczestników przez premiera J. Cyrankiewicza. 
Persons Bierut, Bolesław; Cyrankiewicz, Józef; Pius XI; Sztachelski, Jerzy; Wyszyński, Stefan;  
Places Kreml; Polska; Rzym; Warszawa;  
Dates 1961-04-18; 1961-05-05 
Languages it 
Date of the item 1961-05-05 
Subjectwybory do sejmu, PZPR, Front Jedności Narodu, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Partia Demokratyczna, Pax, Caritas, Znak, Kościół katolicki w Polsce, prymas Polski, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Scans of documents

92
93
701-012-008-092.pdf

Click to enlarge