Back

Folder: 701/2/25

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderCzerwiec- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 131 to 142

Item description

Title Raport attache wojskowego w Finlandii dotyczący sytuacji w Rosji 
AuthorPożerski, Mieczysław;  
Type Report 
Abstract Podano informacje dotyczące wojsk lądowych oraz odnośnie floty morskiej. Zwrócono uwagę na problem dezercji w wojsku, braku zaopatrznia dla floty morskiej oraz zmiejszenia liczebności wojsk w rejonie Piotrogrodu. Dużo miejsca poświęcono problemom gospodarczym Rosji, a w szczególności: spadkowi produkcji przemysłowej, niskim zbiorom w rolnictwie, fałszowaniu statystyk gospodarczych, narzuceniu przez władze cen urzędowych i związanej z nim spekulacji, handlowi z Estonią jako remedium na braki w zaopatrzeniu oraz rosnącym kosztom życia. Ponadto zwrócono uwagę na sytuację w transporcie kolejowym i rzecznym. Ze spraw związanych z polityką zagraniczną przedstawiono relacje bolszewików z Estonią, Włochami, Finlandią, Turcją, Persją oraz Anglią. 
Persons Atatürk, Mustafa Kemal; Cziczerin, Gieorgij; Litwinow, Maksim; Trocki, Lew;  
Places Astrachań; Baku; Borysów; Gatczyna; Karelia; Kazań; Moskwa; Nowogród; Persja; Piotrogród; Szuwałowo;  
Dates 1920-06-24 
Languages pl 
Date of the item 1920-06-24 

Scans of documents

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
701-002-025-131.pdf

Click to enlarge