Back

Folder: 701/2/60

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderPaździernik- listopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 117 to 126

Item description

Title Depesze z Paryża 
AuthorZamoyski, Maurycy;  
Type Telegram 
Abstract Protest delegacji niemieckiej, konferencja w San Remo, pertraktacje francusko-niemieckie, termin rozbrojenia Niemiec, powody opóźnień transportowych, szkolnictwo dla mniejszości polskich w Niemczech. 
Persons Barthou, Louis; Cziczerin, Gieorgij; Millerand, Alexandre; Paleologue, Maurice; Piltz, Erazm; Powroźnicki, Aleksander; Sapieha, Eustachy;  
Places Austria; Belgia; Buchs; Czechy; Francja; Hohenau; Londyn; Montreal; Niemcy; Paryż; Polska; Rosja; San Remo; Szwajcaria; Warszawa;  
Dates 1920-04-10; 1920-04-13; 1920-04-14; 1920-04-17; 1920-04-18; 1920-04-19 
Languages pl 
Date of the item 1920-04-13 

Scans of documents

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
701-002-060-117.pdf

Click to enlarge