Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 92 to 99

Item description

Title Pismo generała Henrysa o stanie sanitarnym armii 
AuthorHenrys, Paul Prosper;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Type Report 
Description Nie ma tłumaczenia na język polski. 
Abstract Stan sanitarny Armii Północno-Wschodniej walczącej z bolszewikami. 
Persons Henrys, Paul Prosper;  
Places Brześć Litewski; Warszawa;  
Dates 1920-08-03 
Languages fr 
Date of the item 1920-08-03 
SubjectNajazd bolszewicki.

Scans of documents

92
93
94
95
96
97
98
99
701-003-001-092.pdf

Click to enlarge