Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 38 to 41

Item description

Title Pismo generała Henrysa z raportem oficerów francuskich o sytuacji polskiej armii walczącej z bolszewikami 
AuthorHenrys, Paul Prosper;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Type Report 
Description Nie ma tłumaczenia na język polski. 
Abstract Raport oficerów francuskich o sytuacji armii polskiej na antybolszewickim froncie sporządzony dla szefa Sztabu Generalnego. 
Persons Henrys, Paul Prosper;  
Places Warszawa;  
Dates 1920-07-26 
Languages fr 
Date of the item 1920-07-26 
SubjectNajazd bolszewicki.

Scans of documents

38
39
40
41
701-003-001-038.pdf

Click to enlarge