Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 442 to 444

Item description

Title Podziękowanie naczelnego wodza dla generała Rozwadowskiego wraz z awansem na stopień generała broni. 
AuthorPiłsudski, Józef;  
Type Dokument 
Description Dokument jest podpisany przez Józefa Piłsudskiego. 
Abstract Oficjalne podziekowanie naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego dla generała Tadeusza Rozwadowskiego za pracę na stanowisku szefa sztabu generalnego podczas wojny z bolszewikami. Wraz z podziękowaniem nastąpiło mianowanie go na inspektora armii, członka Ścisłej Rady Wojennej i awansowanie na stopień generała broni. 
Persons Piłsudski, Józef;  
Dates 1921-04-01 
Languages pl 
Date of the item 1921-04-01 

Scans of documents

442
443
444
701-003-003-442.pdf

Click to enlarge