Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 387 to 395

Item description

Title Tajny rozkaz operacyjny specjalny nr 10000 własnoręcznie napisany przez generała Rozwadowskiego. 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Topic Najazd bolszewicki. 
Description Oryginał tego rozkazu znajduje się w kasie pancernej, jak wynika z notatki sporządzonej przez Wacława Jędrzejewicza w dniu 4 maja 1976 roku.Znajduje sie ona na stronie 389. Na stronach 393 i 394 znajdują się odręczne szkice sytuacyjne przedstawiające dwa warianty okrążenia wojsk bolszewickich nacierajacych na Warszawę. Patrz jednostka 701-003-004 i link poniżej. 
Abstract Zmiana strategii wobec bolszewików wraz z zadaniami dla poszczególnych generałow i dowodzonych przez nich armii. 
Persons Bortnowski, Władysław; Bułak-Bałachowicz, Stanisław; Drohojowski, mjr; Haller, Józef; Hozer, ppłk; Iwaszkiewicz, Wacław; Kessler, Edmund; Kuliński, Mieczysław; Kutrzeba, Tadeusz; Latynik, Franciszek; Laudański, Stanisław; Leśniewski, Józef Krzysztof; Norwid-Neugebauer, Mieczysław; Piłsudski, Józef; Piskor, Tadeusz; Rozwadowski, Tadeusz; Sikorski, Władysław; Śmigły-Rydz, Edward; Weygand, Maxime; Zagórski, pułkownik; Zieliński, Zygmunt generał;  
Places Chełm; Kock; Lublin; Lwów; Łuków; Mińsk Mazowiecki; Okuniew; Osieck; Parczew; Siedlce; Sokal; Włodzimierz Wołyński;  
Dates 1920-08-08; 1920-08-10; 1920-08-13 
Languages pl 
Date of the item 1920-08-08 
SubjectNajazd bolszewicki.
See also Rozkaz Bitwy Warszawskiej

Scans of documents

387
388
389
390
391
392
393
394
395
701-003-003-387.pdf

Click to enlarge