Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 196 to 199

Item description

Title Informacje o artylerii pozycyjnej 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Type Report 
Abstract Sprawa szybkiego wystawienia baterii pozycyjnych wraz z odręcznym wykazem materiału artyleryjskiego znadującego się w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Persons Brzoza-Brzezina, Ottokar; Rozwadowski, Tadeusz;  
Places Chojny; Kraków; Poznań;  
Dates 1920-10-01 
Languages pl 
Date of the item 1920-10-01 

Scans of documents

196
197
198
199-1
199-2
701-003-003-196.pdf

Click to enlarge