Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 275 to 277

Item description

Title Rozkaz nr 153 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.153 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Informacje dotyczące rozdysponowania środków finansowych. Podział na poszczególne sektory dofinansowania. 
Dates 1920-01-11; 1920-06-12; 1920-06-13; 1920-06-16; 1920-06-18; 1920-06-19; 1920-06-21; 1920-06-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-21 

Scans of documents

275
276
277

Click to enlarge