Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 153 to 154

Item description

Title Dyspozycje finansowe dowództwa Armii Ukraińskiej 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Dokument dotyczący finansów Armii Ukraińskiej. 
Abstract Dyspozycje środkami finansowymi, znajdującymi się w posiadaniu Armii Ukraińskiej. Wydatki związane z urządzeniem kancelarii wojskowej, wynajęciem mieszkań, wyjazdami, korespondencją i prasą. Pieniądze na usługi krawieckie, kupno książek dla uwięzionych w Rumunii, wypłaty i dodatki świąteczne dla żołnierzy. 
Places Polska; Rumunia;  
Dates 1920-04-24; 1920-04-26 
Languages ua 

Scans of documents

153
154

Click to enlarge