Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 94 to 94

Item description

Title Etaty dywizyjnego transportu sanitarnego (Dywizja Konna) 
Alternative title Штат дивізійного санітарного транспорту (Кінна Дивізія) 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. Dodatek do rozkazu. 
Abstract Szczegółowy spis etatów transportu sanitarnego Dywizji Konnej. Podanie liczby oficerów, podoficerów i kozaków. Dane na temat posiadanego mienia m.in. broni, amunicji, koni, sprzętu jeździeckiego oraz wozów sanitarnych. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

94

Click to enlarge