Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 391 to 392

Item description

Title Sprawozdanie z prac wykonanych we wrześniu 1927 w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Справоздання з праць виконаних у вересню 1927р в Армії УНР 
Type Inne 
Description Sprawozdanie z prac. 
Abstract Informacje dot. przebiegu prac w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Opisano w nim zadania i funkcje referatów: szkoleniowego, personalnego, mobilizacyjnego, organizacyjnego i sekretarskiego. 
Places Bułgaria; Czechy; Francja; Polska; Rumunia; Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

391
392

Click to enlarge