Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 240 to 240

Item description

Title Etaty dywizyjnej piekarni polowej 
Alternative title Штат польової дивізійної пекарні 
AuthorNaczelnik Sztabu Generalnego; Minister Spraw Wojskowych 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. Dodatek do rozkazu. 
Abstract Wykaz etatów dywizyjnej piekarni chlebowej. Szczegółowe dane na temat mienia artyleryjskiego, sanitarnego i intendenckiego oraz liczby koni. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

240

Click to enlarge