Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 396 to 396

Item description

Title Sprawozdanie miesięczne z przebiegu prac referatów Armii Ukraińskiej 
Alternative title Місячне справоздання з перебігу праць рефератів Української Армії 
Type Inne 
Description Sprawozdanie z prac. 
Abstract Wykonane zadania referatu szkoleniowego: zarejestrowanie grup szkoleniowych, ułożenie programu nauczania, stworzenie bibliotek. Referat rejestracyjny: rozesłanie ankiet do nowych ośrodków emigracyjnych, stworzenie spisu dowódców i kandydatów na dowódców pułków, batalionów i sotni. Referat mobilizacyjny: obsadzenie personalne dywizji, ułożenie etatów na podstawie danych o organizacji Wojska Polskiego i armii bolszewickiej. Referat sekretarski: zarządzanie prawidłowym obiegiem korespondencji służbowej. 
Places Czechy; Francja; Polska; Rumunia;  
Languages ua 

Scans of documents

396

Click to enlarge