Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 253 to 253

Item description

Title Nota informacyjna o pośle Bogomołowie. 
Alternative title Інформація про посла Богомолова 
AuthorUkraińska Misja Wojskowa 
Type Dokument; Inne 
Description Krótka nota dotycząca posła i dyplomaty Dymitra Wasilewicza Bogomołowa. 
Abstract Poseł Dymitryj Wasiliewicz Bogomołow rozpoczął swoją karierę u boku Christiana Rakowskiego-dyplomaty Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rdzieckiej. Wyspecjalizował się w sprawach Polski i Rumunii, co było związane z wykonywanymi przez niego obowiązkami. Wyróżniał się jako działacz-propagandysta Kominternu. Charge d'Affairs Związku Radzieckiego we Wiedniu i w Londynie. Po zakończeniu misji dyplomatycznej wrócił do ojczyzny. 
Places Londyn; Polska; Rumunia; Ukraina; Wiedeń;  
Languages pl 

Scans of documents

253

Click to enlarge