Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 195 to 197

Item description

Title Próba przedstawienia Legalizmu w niewłaściwym świetle. 
AuthorWanke, B. 
Type List 
Abstract Sprostowanie do podanych w Zeszytach Historycnych "Listy generałów mianowanych na Uchodźstwie w latach 1940-1974." 
Dates 1940; 1954; 1974; 1981-12; 1982-01 
Languages pl 
Date of the item 1954 

Scans of documents

195
196
197

Click to enlarge