Back

Folder: 701/9/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów
Folder description 1956 1964 ; akta luźne; maszynopis, druk; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 323 to 327

Item description

Title List Aleksandra Zawiszy do generała ... 
Alternative title The Treaty Barring Nuclear Weapon Tests. 
AuthorZawisza, Aleksander;  
Topic Zakaz prób jądrowych 
Type List 
Abstract List Ministerstwa Spraw Zagranicznych R.P. do przedstawicieli mocarstw zachodnich biorących udział w Walnym Zgromadzzeniu Narodów Zjednoczonych w sprawie uchwały o zakazie prób jądrowych. 
Places Elbe; Germany; Great Britain; Moscow; Riga; Russia; United States; Yalta;  
Dates 1958; 1958-11-27; 1961; 1963-08-05; 1963-09-17 
Languages en 
Date of the item 1963-09-17 

Scans of documents

323
324
325
326
327

Click to enlarge